Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

NARODNA SKUPŠTINA RS: 12. februara 2020. godine Dvadeset treće vanredno zasedanje - Razmatranje predloga odluka o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju i o izboru javnog tužioca


Predsednica Narodne skupštine Maja Gojković sazvala je, na zahtev 154 narodna poslanika, Dvadeset treće vanredno zasedanje Narodne skupštine Republike Srbije u Jedanaestom sazivu, za sredu, 12. februar 2020. godine, sa početkom u 10.00 časova.

Narodni poslanici razmatraće Predlog odluke o prestanku funkcije predsednika suda u sudovima opšte i posebne nadležnosti u Republici Srbiji, koji je podneo Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu, četiri predloga odluka o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju i dva predloga odluka o izboru javnog tužioca, a koje je podneo Visoki savet sudstva.

Na dnevnom redu naći će se i Predlog odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Komisije za hartije od vrednosti za 2020. godinu, koji je podneo Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava; Predlog odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Regulatornog tela za elektronske medije za 2020. godinu, koji je podneo Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava; predlozi odluka o davanju saglasnosti na Rebalans finansijskog plana Agencije za energetiku Republike Srbije za 2019. i 2020. godinu, koje je podneo Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava.

Sednica će biti održana u Domu Narodne skupštine, Trg Nikole Pašića 13.

Izvor: Vebsajt Narodne skupštine, 10.02.2020.
Naslov: Redakcija