Zastava Bosne i Hercegovine

ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DOHODAK GRAĐANA: Zakonom regulisan rad filensera


Narodna skupština Republike Srbije je usvojila Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana ("Sl. glasnik RS", br. 138/2022) kojim je predlog Radne grupe za rešenje statusa fizičkih lica koja rade preko interneta uveden u zakon. Od 2023. godine, fizička lica koja se samooporezuju će imati značajno povoljniji poreski tretman.

Lica koja posluju preko interneta i dalje ostaju definisana Zakonom o porezu na dohodak građana, članom 85, tačka 18. Konkretno, to znači da je ovaj model oporezivanja namenjen fizičkim licima za transakcije koje se ne mogu podvesti ni pod jednu drugu kategoriju. Na primer to su usluge koje fizička lica pružaju drugim fizičkim licima unutar zemlje ili pravnim i fizičkim licima van zemlje. Usvojeni model se ne može odnositi na uplate od pravnih lica unutar Srbije.

Fizička lica koja se samooporezuju će plaćati poreze i doprinose na kvartalnom nivou. Postojaće 2 opcije oporezivanja, koje će moći da se biraju nakon svakog kvartala. Opcija jedan je isplativija za lica koja ostvaruju niže prihode, ili im poslovanje preko interneta predstavlja povremeni izvor prihoda. Licima koja ostvare zarade iznad 51.300 RSD mesečno je isplativija druga opcija usvojenog predloga. U zavisnosti od ostvarenog prihoda opterećenje lica koja se odluče za drugu opciju može se kretati od 20- 25% od ukupno ostvarenog prihoda.

Na primeru prosečne mesečne bruto zarade u Srbiji, koja iznosi ~104.000 RSD opterećenje fizičkih lica koja se samooporezuju iznosiće ~22.350 RSD na mesečnom nivou. Izraženo u procentima to je 21.5% od ukupno ostvarene zarade.

Kompanija Paragraf Lex ne preuzima odgovornost za tačnost i istinitost informacija prenetih iz spoljnih sadržaja odnosno drugih izvora, kao i za štetu koja eventualno iz toga, proistekne. Sve informacije objavljene u sekciji "Vesti" su namenjene u svrhu opšteg informisanja.

Izvor: Vebsajt Portal preduzetništva, 27.12.2022.
Naslov: Redakcija