Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

ZAKON O SPREČAVANJU KORUPCIJE: 15. maj 2023. godine rok za vanrednu prijavu imovine i prihoda


Agencija za sprečavanje korupcije podseća javne funkcionere da Zakonom o sprečavanju korupcije ("Sl. glasnik RS", br. 35/2019, 88/2019, 11/2021 - autentično tumačenje, 94/2021 i 14/2022) rok za vanredno prijavljivanje imovine i prihoda ističe danom roka za podnošenje poreske prijave za utvrđivanje poreza na dohodak građana, odnosno do 15. maja tekuće godine, ukoliko je tokom prethodne godine došlo do bitnih promena u imovini i prihodima. Do tog datuma neophodno je Agenciji podneti Izveštaj prema stanju na dan 31. decembar prethodne godine.

Bitnom promenom smatraju se uvećanja ili umanjenja prihoda, navedenih u Izveštaju javnog funkcionera, koja prelaze prosečnu godišnju zaradu bez poreza i doprinosa u Republici Srbiji. Podatke o visini ove zarade objavljuje Republički zavod za statistiku tokom meseca februara, dok će i Agencija blagovremeno o ovim podacima izvestiti javne funkcionere. Bitna promena postoji i ukoliko je promenjena struktura imovine prijavljene u ranijem Izveštaju.

Podsećaju da se obaveza vanrednog prijavljivanja imovine i prihoda odnosi i na lica kojima je prestala javna funkcija, i to u naredne dve godine po prestanku javne funkcije pod uslovom da su im imovina i prihodi bitno promenjeni u odnosu na prethodnu godinu.

Izvor: Vebsajt Agencija za sprečavanje korupcije, 09.01.2023.
Naslov: Redakcija