Zastava Bosne i Hercegovine

ZAKON O PRAVIMA BORACA, VOJNIH INVALIDA, CIVILNIH INVALIDA RATA I ČLANOVA NJIHOVIH PORODICA: Zaštitnik građana podneo inicijativu za dopunu Zakona


Povodom pritužbi većeg broja naših građana koji smatraju da do povrede prava građana dolazi zbog nedostataka u važećim pravnim propisima, Zaštitnik građana podneo je Narodnoj skupštini Republike Srbije Inicijativu za dopunu Zakona o pravima borca, vojnih invalida, civilnih invalida rata i članova njihovih porodica ("Sl. glasnik RS", br. 18/2020). Zaštitnik građana podsetio je da je ostvarivanje Ustavom Republike Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 98/2006) garantovanih prava uslov za sprovođenje ustavnog načela vladavine prava i socijalne pravde. Zbog toga je država dužna da preduzme sve pravne i faktičke mere da svim građanima u Republici Srbiji omogući da ta prava delotvorno i ostvaruju.

Zaštitnik građana još jednom ističe da je opravdano i potrebno da Narodna skupština preduzme mere kako bi se u praksi onemogućilo da ratni vojni invalidi koji su ostvarili pravo na penziju, a nisu navršili 65 godina života, bez svoje krivice, budu lišeni prava koja im Ustav garantuje. Zaštitnik građana naveo je da bi se dopunom propisa obezbedila jednakost u ostvarivanju prava svih ratnih vojnih invalida, što bi ujedno doprinelo i njihovoj većoj ekonomskoj sigurnosti i poboljšanju egzistencije.

Izvor: Vebsajt Zaštitnika građana, 06.01.2021.
Naslov: Redakcija