Zastava Bosne i Hercegovine

ZAKON O OZAKONJENJU OBJEKATA: Izmenama Zakona omogućiti vlasnicima nelegalnih objekata, za koje se vodi postupak ozakonjenja privremeno, do pravnosnažnog okončanja postupka ozakonjenja, priključenje na infrastrukturu


Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture predložiće Vladi izmene Zakona o ozakonjenju objekata ("Sl. glasnik RS", br. 96/2015, 83/2018 i 81/2020 - odluka US), koje će omogućiti vlasnicima nelegalnih objekata, za koje se vodi postupak ozakonjenja privremeno, do pravnosnažnog okončanja postupka ozakonjenja, priključenje na infrastrukturu.

Zaštitnik građana je stava da bi se cilj predložene izmene odredbi Zakona o ozakonjenju postigao brisanjem stava 2. člana 41. Zakona o ozakonjenju objekata kojim je propisan privredni prestup za javno preduzeće, javno komunalno preduzeće, privredno društvo ili drugo pravno lice, koje objekat u postupku ozakonjenja priključi na mrežu, odnosno infrastrukturu.

Predložena izmena Zakona uticaće na zaštitu prava građana na adekvatan životni standard i uspostavljanje jednakog i ravnopravnog položaja građana koji se nalaze u istoj pravnoj situaciji. Prilikom procene za upućivanje navedenog akta, Zaštitnik građana je posebno imao u vidu i okolnost da se radi o većoj grupi građana među kojima su i naročito osetljive grupe, koje u skladu sa Ustavom i zakonom uživaju posebnu zaštitu, kao što su stariji i osobe sa invaliditetom, deca i trudnice, stoji u Inicijativi za izmenu Zakona o ozakonjenju objekata.

Izvor: Vebsajt Zaštitnika građana, 08.01.2021.
Naslov: Redakcija