Zastava Bosne i Hercegovine

NARODNA SKUPŠTINA RS: Usvojeni zakoni o budžetu Republike Srbije za 2021. godinu, o budžetskom sistemu, o javnom dugu


U Danu za glasanje, Narodna skupština usvojila je većinom glasova narodnih poslanika:

  • Zakon o budžetu Republike Srbije za 2021. godinu, sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2021. godinu, Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje za 2021. godinu, Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika za 2021. godinu i Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Nacionalne službe za zapošljavanje za 2021. godinu, koji je podnela Vlada;
  • Zakon o završnom računu budžeta Republike Srbije za 2019. godinu, koji je podnela Vlada;
  • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu, koji je podnela Vlada;
  • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o javnom dugu, koji je podnela Vlada;
  • Zakon o davanju garancije Republike Srbije u korist UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd po zaduženju Javnog preduzeća "Skijališta Srbije" Beograd, po osnovu Ugovora o dugoročnom investicionom kreditu za izgradnju gondole Brzeće - Mali Karaman, koji je podnela Vlada;
  • Odluku o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama finansijskog plana republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2020. godinu, koji je podnela Vlada;
  • Odluku o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora narodne skupštine, koji je podnela Poslanička grupa SPAS;
  • Odluku o izmenama odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine, koji je podnela Poslanička grupa SAVEZ VOJVOĐANSKIH MAĐARA;
  • Odluku o izmenama odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine, koji je podnela Poslanička grupa SAVEZ VOJVOĐANSKIH MAĐARA i
  • Odluku o izmenama odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine, koji je podnela Poslanička grupa SAVEZ VOJVOĐANSKIH MAĐARA
Izvor: Vebsajt Narodne skupštine, 10.12.2020.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija