Zastava Bosne i Hercegovine

IZJAVE O SPREMNOSTI POSLODAVACA ZA UKLJUČIVANJE U DUALNO OBRAZOVANJE: Prijave poslodavaca do 31. januara 2021. godine


U toku je planiranje upisa učenika u srednje škole za školsku 2021/2022. godinu po dualnom modelu obrazovanja, koje Privredna komora Srbije realizuje u saradnji sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.
 
Poslodavci se uključuju popunjavanjem Izjave o spremnosti poslodavaca za uključivanje u dualno obrazovanje u kojoj navode obrazovni profil koji im je potreban, broj učenika koji žele da prime, grad/opštinu na kojoj će se obavljati učenje kroz rad, a opciono mogu navesti i predlog škole sa kojom žele da uspostave saradnju.
 
Od ove godine, Izjave se podnose putem VEB PORTALA DUALNOG OBRAZOVANJA. Ukoliko ranije to već niste učinili, potrebno je da kreirate profil Vaše kompanije na linku http://portal.dualnoobrazovanje.rs/ i da pratite dalje korake koji su navedeni u uputstvu, a koje Vam dostavljamo u prilogu. Da biste se uspešno prijavili za realizaciju dualnog obrazovanja, neophodno je da najkasnije do 31. januara 2021. godine, putem portala, podnesete:

1. Zahtev za akreditaciju za svaki obrazovni profil za koji ste zainteresovani;
2. Izjavu o spremnosti za svaki obrazovni profil za koji ste zainteresovani.

Ukoliko u Vašim redovima ne postoji lice sa licencom za instruktora u dualnom obrazovanju ili ukoliko želite da obučite dodatne instruktore, putem portala možete podneti i Zahtev za obuku instruktora.
 
Ukoliko je Vaša kompanija akreditovana za učešće u dualnom obrazovanju, profil kompanije je već kreiran i molimo Vas da nas kontaktirate radi dobijanja pristupnih podataka, ukoliko ranije niste već samostalno pristupali portalu. U tom slučaju, novi zahtev za akreditaciju podnosite samo za profil/e za koje nemate potvrdu o akreditaciji, dok je Izjava o spremnosti u oba slučaja obavezna.
 
Spisak prateće dokumentacije iz zahteva za akreditaciju nalazi se u prilogu ovog mejla. Dokumentaciju je potrebno dostaviti najkasnije 10 dana od datuma podnošenja Zahteva za akreditaciju i Izjave o spremnosti, elektronskim putem na jasmina.limoni@pks.rs ili putem pošte na sledeću adresu: PKS-RPK Novi Sad, Narodnog fronta 10, Služba za dualno obrazovanje i obrazovne politike,, sa naznakom "Dokumentacija za akreditaciju - za Jasminu Limoni".
 
Na bazi prikupljenih Izjava, Privredna komora Srbije formira predlog o potrebama privrede za budućim kadrovima i dostavlja ga Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja na osnovu koga se donosi odluka o strukturi upisa u srednje škole za dualni model obrazovanja - broju učenika i odeljenja za svaku opštinu i grad na teritoriji Republike Srbije. Konačnu odluku Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja doneće objavljivanjem Konkursa za upis učenika u srednje škole koji se očekuje krajem aprila 2021. godine. Na profilu kompanije na veb portalu, možete pratiti status podnete Izjave o spremnosti i u svakom trenutku biti informisani o tome u kom statusu je Vaša izjava.

Preuzmite:

Izvor: Vebsajt Privredne komore Srbije, 10.12.2020.
Naslov: Redakcija