Zastava Bosne i Hercegovine

SMERNICE ZA IZVEŠTAVANJE O SPROVOĐENJU I VRŠENJU NADZORA NAD SPROVOĐENJEM REVIDIRANOG AKCIONOG PLANA ZA POGLAVLJE 23 (POTPOGLAVLJE BORBA PROTIV KORUPCIJE)


U skladu sa Zakonom o sprečavanju korupcije ("Sl. glasnik RS", br. 35/2019 i 88/2019) i Revidiranim Akcionim planom za Poglavlje 23, Agencija za sprečavanje korupcije nadziraće sprovođenje potpoglavlja Borba protiv korupcije Revidiranog Akcionog plana za Poglavlje 23.

Imajući to u vidu, uz podršku projekta "Prevencija i borba protiv korupcije" (IPA 2013), izrađene su Smernice za izveštavanje o sprovođenju i vršenju nadzora nad sprovođenjem Revidiranog Akcionog plana za Poglavlje 23, potpoglavlje Borba protiv korupcije.

Smernice sadrže pravila, koja bliže definišu određivanje obveznika izveštavanja o primeni aktivnosti iz Revidiranog Akcionog plana; izveštavanje ovih subjekata prema Agenciji; izveštavanje Agencije prema Narodnoj skupštini; davanje mišljenja sa preporukama Agencije pojedinačnim nosiocima aktivnosti i davanje inicijativa za izmene i dopune Revidiranog Akcionog plana.

Namenjene su nosiocima aktivnosti - obveznicima izveštavanja o primeni aktivnosti iz Revidiranog Akcionog plana i Agenciji, ali i drugim subjektima koji su uključeni u proces praćenja sprovođenja ovog dokumenta.

Agencija će sve institucije, uključene u potpoglavlje Borba protiv korupcije Revidiranog Akcionog plana za Poglavlje 23, o ovom dokumentu obavestiti i pisanim putem.

Izvor: Vebsajt Agencija za sprečavanje korupcije, 01.12.2020.