Zastava Bosne i Hercegovine

ODRŽAN VEBINAR KOMPANIJE PARAGRAF NA TEMU "POPIS IMOVINE I OBAVEZA ZA 2020. GODINU I OSTALE AKTUELNOSTI U JAVNOM SEKTORU": 10. decembar 2020. godine


Kompanija Paragraf je održala 10.12.2020. godine vebinar sa temom "Popis imovine i obaveza za 2020. godinu i ostale aktuelnosti u javnom sektoru".

Učesnici vebinara su se upoznali sa kompletnim postupkom vršenja popisa - od pripremnih radnji do usvajanja izveštaja o popisu i knjiženja rezultata popisa kod korisnika sredstava budžeta i sredstava OOSO, sa novim pravima, obavezama i odgovornostima pravnih lica i zaposlenih u vezi sa sprovođenjem mera radi zaštite od zaraznih bolesti kao i novinama u finansijsko-računovodstvenom poslovanju (Zakon o budžetskom sistemu, Zakon o budžetu RS za 2021. i drugi propisi). Takođe, učesnici vebinara su se upoznali sa načinom rešavanja problema koji se javljaju u praktičnoj primeni prava na slobodan pristup informacijama od javnog značaja i zaštitom podataka o ličnosti.

Predavači na vebinaru su bili:

• Jasmina Vratonjić, glavni i odgovorni urednik stručnih časopisa "Budžetski instruktor" i "Pravo u javnom sektoru" i

• Aleksandra Jovanović, viši urednik stručnih časopisa "Budžetski instruktor" i "Pravo u javnom sektoru".

Teme vebinara su bile sledeće:

POPIS IMOVINE I OBAVEZA ZA 2020. GODINU

• Pripremne radnje koje prethode sastavljanju finansijskih izveštaja,

• Redovan godišnji popis imovine i obaveza - rokovi, odgovornost, sprovođenje, usvajanje, knjiženje,

• Prikaz modela procedure popisa - primer izrade i postupanja po proceduri,

• Uzajamna uslovljenost finansijskog planiranja i izveštavanja,

• Ostale novine i aktuelnosti u finansijsko-računovodstvenom poslovanju javnog sektora.

NOVINE I AKTUELNOSTI U JAVNOM SEKTORU

Najnovije izmene i dopune Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti:

• Kućna izolacija i karantin u kućnim uslovima,

• Ovlašćenja Vlade za vreme pandemije i kontrola sprovođenja mera lične zaštite,

• Inspekcijski nadzor i izdavanje prekršajnog naloga.

Postupanje po zahtevu za slobodan pristup informacijama od javnog značaja i zaštita podataka o ličnosti:

• Postupanje organa vlasti po zahtevu za slobodan pristup informacijama od javnog značaja,

• Ograničenje prava na slobodan pristup informacijama od javnog značaja,

• Postupanje u situacijama kada informacije od javnog značaja sadrže i podatak o ličnosti.

Kompanija Paragraf planira u narednom periodu nove vebinare na aktuelne teme koje se odnose na poslovanje budžetskih korisnika.

Izvor: Redakcija, 10.12.2020.