Zastava Bosne i Hercegovine

IZMENJEN UGOVOR O IZBEGAVANJU DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA SA KATAROM


Od 1. oktobra 2020. godine (u odnosu na poreze koji nisu porezi po odbitku) u Republici Srbiji i u Državi Katar, primenjuje se Ugovor između Vlade Republike Srbije i Vlade Države Katar o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 1/2010 - dalje: Ugovor) izmenjen Multilateralnom konvencijom za primenu mera koje se u cilju sprečavanja erozije poreske osnovice i premeštanja dobiti odnose na poreske ugovore ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 3/2018).

U odnosu na poreze po odbitku, Ugovor se (u Republici Srbiji i u Državi Katar) primenjuje od 1. januara 2021. godine.

Izmenjeni tekst Ugovora (koji su zajedno pripremili nadležni organi Republike Srbije i Države Katar) objavljen je na sajtu Ministarstva finansija (u rubrici: "Propisi - Ugovori o izbegavanju dvostrukog oporezivanja").

Izvor: Redakcija, mr Dejan Dabetić, 10.9.2020.