Zastava Bosne i Hercegovine

PRAVILNIK O VREDNOSTI DNEVNE, VIŠEDNEVNE I GODIŠNJE DOZVOLE ZA REKREATIVNI RIBOLOV ZA 2021. GODINU: Dozvole za rekreativni ribolov koštaće od 600 do 10.000 dinara


Dozvole za rekreativni ribolov za 2021. godinu koštaće od 600 do 10.000 dinara, navodi se u Pravilniku o vrednosti dnevne, višednevne i godišnje dozvole za rekreativni ribolov za 2021. godinu ("Sl. glasnik RS", br. 114/2020)koji je doneo Ministar zaštite životne sredine. Vrednost godišnje dozvole za rekreativni ribolov iznosi 7.000 dinara, a stariji od 65, žene i lica sa telesnim oštećenjima od 60 do 80 procenata plaćaće je 3.500 dinara.

Godišnja dozvola za lica sa telesnim oštećenjem većim od 80 odsto, one koji imaju potpuni gubitak radne sposobnosti, vojne i civilne invalide rata sa telesnim oštećenjem od 60 i više procenata, i lica mlađa od 18 godina koštaće 600 dinara.

Rekreativni ribolov na ribarskom području u zaštićenom području svi će plaćati 4.000 dinara. Izuzetak su zaštićena područja, parkovi prirode "Sićevačka klisura" i "Ponjavica", specijalni rezervati prirode "Ritovi donjeg Potisja" i "Jerma", zaštićeno stanište "Bara Trskovača" i predeo izuzetnih odlika "Karaš-Nera" gde će ribolovci morati da izdvoje 2.000 dinara godišnje. Za zaštićena područja Palića i Ludaškog jezera dozvola će koštati 2.500 dinara, za park prirode Zlatibor i Radan 3.000 dinara, a pecanje u nacionalnom parku Tara iznosiće 4,5 hiljada dinara.

U zaštićenim područjima Đerdapa, Gornjeg Podunavlja, Karađorđeva, Stare Tise, Obedske bare, Bačkotopolske doline i Uvca rekreativni ribolov će se plaćati 5.000 dinara. U parku prirode Stara planina dozvola košta 6.000 dinara, a u predelu izuzetnih odlika reke Gradac 10.000 dinara.

Pravilnikom je propisano da dnevne dozvole za pecanje na ribolovnim područjima koštaju 1.000 dinara, a višednevne 2.000 dinara. Propisane cene primenjivaće se od 1. januara sledeće godine.

Izvor: Vebsajt Novosti, E.B.T., 08.09.2020.
Naslov: Redakcija