Zastava Bosne i Hercegovine

NAPLATA PROVIZIJE PRILIKOM PODIZANJA NOVCA SA BANKOMATA: Naknadu za isplatu gotovog novca korišćenjem platne kartice na bankomatima drugih banaka, korisniku platnih usluga naplaćuje banka koja mu je izdala platnu karticu kojom se podiže gotov novac na bankomatu druge banke


Građani za podizanje novca sa bankomata svoje banke ne plaćaju nikakvu proviziju, ali ako podižu keš sa bankomata drugih banaka, plaćaju je. No, malo ko zna da visinu provizije ne određuje banka sa čijeg bankomata podižete novac, već je određuje vaša matična banka. Tako je provizija uvek ista bez obzira na čiji bankomat odete da podignete novac.

Kako su objasnili u Narodnoj banci Srbije, treba imati u vidu da naknadu, odnosno proviziju za isplatu gotovog novca korišćenjem platne kartice na bankomatima drugih banaka, korisniku platnih usluga naplaćuje banka koja mu je izdala platnu karticu kojom se podiže gotov novac na bankomatu druge banke.

- Pravilima kartičnih sistema najčešće je definisana servisna provizija koju banka izdavalac platne kartice plaća banci prihvatiocu (banci čiji je bankomat) za transakcije podizanja gotovog novca od strane korisnika jedne banke na bankomatima druge banke. Banka izdavalac platne kartice, u skladu sa sopstvenom poslovnom politikom, od svog klijenta naplaćuje naknadu za podizanje gotovine na bankomatu druge banke i kroz tu naknadu nadoknađuje iznos servisne provizije, kao i eventualno druge troškove u vezi sa navedenom transakcijom. Uzimajući u obzir da kod transakcije podizanja gotovog novca na bankomatu banke, koja je ujedno i izdavalac i prihvatilac platne kartice (tzv. on-us transakcija), ne postoji navedena servisna provizija, banke najčešće ne naplaćuju naknadu za podizanje gotovog novca na sopstvenom bankomatu - kažu u NBS.

Dodaju i da su pružaoci platnih usluga, to jest banke, dužni da korisnicima platnih usluga pruže informacije i podatke o naknadama koje naplaćuju korisnicima. Navedeni podaci se mogu pronaći u tarifnicima na internet stranicama banaka.

Kako zaključuju u NBS-u, kako bi se obezbedila veća uporedivost naknada za usluge povezane s platnim računom između različitih pružalaca platnih usluga, ta institucija od marta 2019. godine objavljuje uporedive podatke o naknadama koje pružaoci platnih usluga naplaćuju korisnicima, i to najmanje za usluge navedene u listi reprezentativnih usluga.

Izvor: Vebsajt Kurir, 09.09.2020.
Naslov: Redakcija