Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ODRŽANA SEDNICA SAVETA UNIVERZITETA U BEOGRADU: Neophodno hitno delovanje za izmenu Zakona o visokom obrazovanju


"Cene školarina na master i doktorskim studijama ostaju iste u predstojećoj godini, ali će zbog određenog broja budžetskih mesta za koje Ministarstvo prosvete ne uplaćuje sredstva, fakultetima biti omogućeno da naknadno naplate školarine i studentima na budžetu", najavljeno je na sednici Saveta Univerziteta u Beogradu.

Na sednici je takođe ocenjeno da Zakon o visokom obrazovanju ("Sl. glasnik RS", br. 88/2017 i 27/2018 - dr. zakon) čije prelazne odredbe treba da počnu da se primenjuju "veoma problematičan", kao i da je ombudsman univerziteta podneo predstavku Ustavnom sudu u Beogradu zbog spornih odredbi.

Predstavnici Beogradskog univerziteta i studenata saglasili su se da je neophodno hitno delovanje za izmenu Zakona, zbog toga što on uvodi nedovoljno jasnu terminologiju i zbog toga što okončava radni odnos svim profesorima kojima je produžen rok, nezavisno od toga do kada je produžen, a da su oni imali samo šest meseci da ponovo konkurišu za svoja radna mesta.

Beogradski univerzitet je poboljšao svoju međunarodnu vidljivost prisustvom profesora na listi najcitiranijih istraživača i učešćem na međunarodnim skupovima i konferencijama, naveo je rektor Beogradskog univerziteta Vladimir Bumbaširević.

"Beogradski univerzitet je u 2017. godini uvećao broj studijskih programa za 13, na 350, preko 21.000 studenata sva tri nivoa studija je upisalo nastavu... tako da Univerzitet sada ima oko 100.000 studenata. Iste godine je izdato oko 15.000 diploma, više od 450 doktorata, a izglasano je i 137 redovnih, 14 vanrednih i tri emeritus profesora", dodao je Bumbaširević.

Komentarišući pad Beogradskog univerziteta na Šangajskoj listi, savet se saglasio da pad na 301. mesto ne treba previše da zabrinjava, zato što ne predstavlja drastičnu razliku, ali da treba obratiti pažnju na budući rad.

"Broj objavljenih naučnih radova je veći nego 2016. godine, ali i drugi univerziteti postoje, i oni rade i napreduju. To ne znači da treba da nastavimo da se trudimo", ocenio je Bumbaširević.

Predsednik Saveta Univerziteta u Beogradu, Branko Kovačević, je naveo da je jedan od velikih nedostataka ukidanje ministarstva za nauku koje je trebalo da unapredi i sistem visokog obrazovanja, što tumači i politikom koja ne uvaža obrazovanje.

Izvor: Vebsajt N1, 10.09.2018.
Naslov: Redakcija