Zastava Bosne i Hercegovine

NACRT ZAKONA O ZAŠTITI OD BUKE U ŽIVOTNOJ SREDINI: Buku će meriti stručne organizacije i komunalna milicija u lokalnim samoupravama


Ministarka zaštite životne sredine u Vladi Republike Srbije Irena Vujović rekla je danas na javnoj raspravi u Beogradu, povodom predstavljanja Nacrta zakona o zaštiti od buke u životnoj sredini upravnicima stambenih zajednica iz centralnih beogradskih opština, da je taj zakonski predlog veoma značajan za velike gradove, naročito za centralna gradska jezgra, gde je problem najizraženiji.

Ministarka je istakla da su u Nacrt zakona, na predlog grada Beograda, uneta i dva člana koji se odnose na buku iz ugostiteljskih objekata.

Ono što je predviđeno zakonskim odredbama jeste to da će stručne organizacije meriti buku, a ta nadležnost poveriće se i Komunalnoj miliciji u lokalnim samoupravama. To će značiti i za druge velike gradove u Srbiji koji imaju slične probleme i doprineće kvalitetnijem životu građana, rekla je Vujović.

Ministarka je naglasila da su Nacrtom zakona transponovane odredbe Direktive EU, definisano je šta je buka u životnoj sredini i proširena lista izvora buke, a unete su i izmene u pogledu nadležnih organa za izradu strateških karata buke i akcionih planova.

Nacrt zakona je na javnoj raspravi do 23. juna. Očekujem da će do tada stići sve sugestije i kvalitetni predlozi. Ovo je prilika da se sve zainteresovane strane uključe kako bi se unapredio tekst Nacrta zakona pre usvajanja, istakla je ministarka.

Izvor: Vebsajt Vlade Republike Srbije, 10.06.2021.
Naslov: Redakcija