Zastava Bosne i Hercegovine

ZAKON O SLUŽBENOJ UPOTREBI JEZIKA I PISAMA: Uskoro zbirni izveštaj o preprekama sa kojima se suočavaju sve nacionalne manjine u Srbiji


Ministarka Gordana Čomić rekla je danas predstavnicima Nacionalnog saveta hrvatske nacionalne manjine u Subotici da će se Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog aktivno baviti problemima upotrebe službenog jezika i pisma i time kako se primenjuju obaveze iz Zakona o službenoj upotrebi jezika i pisama ("Sl. glasnik RS", br. 45/91, 53/93, 67/93, 48/94, 101/2005 - dr. zakon, 30/2010, 47/2018 i 48/2018 - ispr.)o školovanju na jeziku manjina.

Ona je dodala da će se raditi i na kampanji kojom će se uticati na bolje predstavljanje nacionalnih manjina u medijima.

Jasna Vojnić, predsednica Hrvatskog nacionalnog saveta, kazal je da će se raditi i na ključnom pitanju zastupljenost Hrvata i sprovođenju taćke 9. bilateralnog sporazuma Srbije, Crne Gore i Hrvatske, koji je donet još 2004. godine, ali i mogućnostima elektronskog popisa i povećanja sredstava koja se izdvajaju za finansiranje rada Veća.

Ministarka je poručila i da se na popisu stanovništva nacionalnih manjina radi još od decembra prošle godine, te da će u narednom periodu biti precizirane kolike su obaveze nadležnih institucija za jasno učešće nacionalnih manjina tokom popisa, kao popisivača, u lokalnim popisnim komisijama u nacinalnim savetima.

Ona je naglasila da će u tome veliku ulogu imati kampanja u javnim servisima kako bi se stvorilo prijateljsko okruženje za izražavanje sopstvenog identiteta.

Kada je u pitanju službena upotreba jezika i pisma, nakon 21. juna ove godine Ministarstvo će izaći u javnost sa zbirnim izveštajem o preprekama svih nacionalnog manjina u Srbiji i time ukazati na njihovu celokupnu problematiku, naročito na pitanje zastupljenosti službenog jezika, koji se po rečima ministarke Ccomić, mora primenjivati ako je nacionalna zajednica, u lokalnoj, zastupljena deset ili petnaest odsto.

Izvor: Blic, 09.06.2021.
Naslov: Redakcija