Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

NOVI ZAKON O PARNIČNOM POSTUPKU: Mogućnost uništenja lokalnih medija zbog visokih taksi na tužbe


Rešenja redložena Nacrtom zakona o parničnom postupku mogu dovesti do uništavanja najvećeg dela lokalnih medija.

“Poslednjih meseci podnet je veliki broj tužbi protiv medija, u kojima su tražene nadoknade po 200 i 300 odsto veće nego što je dosadašnja sudska praksa. Što je veća visina nadoknade koja se traži, veće su i sudske takse i za tužbu i za odgovor na tužbu. Za mali lokalni medij u unutrašnjosti Srbije to može da znači uništenje“, objašnjava članica CEPRIS-a Vida Petrović Škero za Cenzolovku.

Posle decenije devastacije kritičkog dela medijske scene, Nacrt zakona o parničnom postupku dovešće do toga da najveći deo medija, među kojima su i gotovo svi lokalni, neće ni imati priliku da se pred sudom brane. Oni će unapred izgubiti sporove, jer neće imati nikakve šanse ni da plate takse na tužbe.

Nacrt novog zakona o parničnom postupku digao je na noge mnoge advokate, bune se i pojedina udruženja potrošača, a pojedine njegove odredbe takve su da bi i mediji, pogotovo oni koji ne spadaju u ekonomski jake, trebalo ozbiljno da se zabrinu.

Zabrinutost bi morala da bude i veća jer su poslednjih meseci SLAPP tužbe stigle na velika vrata i u Srbiju.

Kakve veze SLAPP tužbe, kojima se od medija traže enormni odštetni zahtevi, imaju sa Nacrtom zakona? Na kraju krajeva, o tome ko je u pravu odluku će doneti sud.

Kvaka je, međutim, u tome što mediji, ali i svi građani koji nemaju dovoljno novca, ukoliko Nacrt zakona bude usvojen ovakav kakav jeste, neće imati priliku ni da se pred sudom brane od optužbi.

„Jedna kompanija je, recimo, poslednjih meseci podnela veliki broj tužbi protiv medija, u kojima su tražene nadoknade po 200 i 300 odsto veće nego što je dosadašnja sudska praksa. Što je veća visina nadoknade koja se traži, veće su i sudske takse i za tužbu i za odgovor na tužbu. Za veliku kompaniju kao što je Milenijum tim to nije problem. Za mali lokalni medij u unutrašnjosti Srbije to može da znači uništenje“, objašnjava Vida Petrović Škero, nekadašnja predsednica Vrhovnog suda Srbije, sada članica CEPRIS i članica Saveta za štampu.

Ovakav Nacrt zakona omogućio bi svakoj firmi koja ima novac da manje medije, posebno one lokalne, doslovno uništi čak krajnje neosnovanim tužbama bez ikakvih dokaza. Dovoljno je da podnese tužbu zbog bilo čega i da u njoj odštetni zahtev iznosi nekoliko miliona dinara. Manji mediji ne bi mogli da plate ni taksu za odgovor na tu tužbu, zbog čega bi izgubili spor. Morali bi da plate i odštetni zahtev, čime bi najveći deo medija u Srbiji doslovno bio – uništen.

Za odgovor na tužbu i po sadašnjem Zakonu mediji moraju da plate sudsku taksu. To nije sporno i obavezno je i po sadašnjem zakonu. Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o parničnom postupku u članu 98b, međutim, kaže sledeće:

„Podnesak za koji nije plaćena sudska taksa u roku dospelosti koji je propisan zakonom kojim se uređuju sudske takse smatra se da je povučen.“

To, praktično, znači da ako medij odgovori na tužbu, a ne plati taksu, smatraće se da nije ni odgovorio. U tom slučaju sud može doneti presudu na osnovu propuštanja, čime će medij izgubiti spor“, objašnjava naša sagovornica i dodaje da ukoliko je naplata sudskih taksi problem, država mora da traži rešenje, ali ne takvo koje će značiti da onaj ko nema novca neće imati ni pristup sudu.

Sudovi su i do sada, kaže Vida Petrović Škero, takse koje nisu na vreme plaćene mogli prinudno da naplate.

„Bojim se da će, zbog svega što se događa, naposletku opstati samo finansijski sposobni, ali ne i kvalitetni mediji“, zaključuje naša sagovornica.

Izvor: Vebsajt Centar za pravosudna istraživanja, 04.06.2021.
Naslov: Redakcija