Zastava Bosne i Hercegovine

U EU JOŠ BEZ INFORMACIJE O TOME KADA ĆE DOMAĆI DIGITALNI SERTIFIKATI ZA PUTOVANJE U ZEMLJE UNIJE BITI PRIZNATI: Preporuka Evropske komisije da se, dok sistem digitalnih kovid sertifikata ne postane operativan, prihvataju dokazi o punoj vakcinaciji građana trećih zemlja


Srbija je u kontaktu sa EvropsUkom komisijom povodom priznavanja srpskih digitalnih sertifikata potrebnih za slobodno putovanje u EU, rečeno je Tanjugu u Briselu.

”U ovom trenutku nemamo vremenski okvir kada bi oni mogli biti eventualno odobreni i povezani na EU sistem”, kaže portaprol Komisije, Kritijan Vigand za Tanjug.

U Evropskoj komisiji navode da su razgovori sa trećim zemljama o priznavanju nacionalnih digitalnih sertifikata počeli, ali i dodaju da ne treba očekivati da će do njihove upotrebe za ulazak u EU doći od 1. jula.

Naglašava se da svaki građanin treće zemlje, uključujući i Srbiju, koji ima legalno pravo da uđe u EU, može da svoj sertifikat predstavi nadležnim vlastima zemlje članice u koju putuje i da na osnovu toga dobije adekvatni evropski sertifikat o vakcinaciji ili drugi tip sertifikata.

”Ova opcija će biti moguća od početka izdavanja sertifikata u EU”, kaže Vigand.

Druga opcija za slobodan ulazak u EU građana trećih zemlja, a za koju je Srbija aplicirala, jeste sporzum koji bi Evropska komisija, na osnovu usklađenosti tehičkih i opretivnih standarda sertifikata, trebalo da postigne sa svakom trećom zemljom ponaosob.

”Tako će se sertifikati izdavini u trećoj zemlji prihvatiti kao ekvivalent evropskim sertifikatima i biti uključeni u provere kroz evropski sistem”, zaključuje Vigand.

Evropska komisija je izdala preporuku zemljma članicama da dok sistem digitalnih kovid sertifikata ne postane operativan, prihvate dokaze o punoj vakcinaciji građana trećih zemlja.

”Za ulazak bilo kog građanina u Evropu mora da se pokaže sertifikat o vakcinaciji. Na zemljama članicam je da provere da li je taj dokaz dovoljan”, kaže portparol Komsije, Kristijan Vigand.

Predlog podrazumeva vakcine prporučene od strane Evropske agencije za lekove i one odobrene za hitnu upotrebu od strane SZO, ali je na zemljma članicama da odluče da li će prihvatiti i druge vakcine.

Takođe, preporuka Komisije je da se prihvate putnici koji ulaze na teritoriju EU nakon 14 dana od primanja posledenje preporuče doze, ali zemlje čanice mogu skratiti taj period.

Izvor: Novai, 08.06.2021.
Naslov: Redakcija