Zastava Bosne i Hercegovine

IZMENJENA UREDBA O OTUĐENJU I DAVANJU U ZAKUP ZEMLJIŠTA U JAVNOJ SVOJINI: Spušta se i prag koji dozvoljava samoupravama da otuđe građevinsko zemljište u industrijskoj ili poslovnoj zoni


Država uvodi nove, reklo bi se nešto lakše, uslove pod kojima opštine i gradovi inevstitore mogu da "časte" građevinskim zemljištem u javnoj svojini. Ili, makar zakupom manjim od tržišne vrednosti. Vlada je usvojila izmenjenu uredbu kada je i kako to moguće.

Samouprave, koje bi na ovaj način da privuku investitore, pre pribavljanja prethodne saglasnosti Vlade, dužne su da podnesu prijavu Komisiji za kontrolu državne pomoći. Ovo, prema novoj verziji propisa, ne važi za državnu pomoć de minimis, za koju se smatra da je minimalne vrednosti.

Projekti od posebnog značaja su oni kojima se broj zaposlenih i privredi povećava za najmanje jedan odsto. Novina je što će se takvim smatrati i oni koji imaju upola manji učinak na zaposlenost, povećavaju angažovanje za 0,5 odsto, ali u samoupravama koje su svrstane u četvrtu grupu razvijenosti. Broj zaposlenih se gleda u odnosu na angažovane u privatnom sektoru, ne računaju se kolege kojima je država poslodavac.

Spušta se i prag koji dozvoljava samoupravama da otuđe građevinsko zemljište u industrijskoj ili poslovnoj zoni. Do sada su to mogle one sa više od 100.000 stanovnika. Ubuduće će moći i jedinice u kojoj živi najmanje 30.000 građana, ili makar pripadaju upravnom okrugu sa više od 30.000 žitelja.

Ove novine bi mogle neke nerazvijene, manje opštine da učine donekle atraktivnijim ulagačima.

Uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije". Interesantno je da će postupci dodele zemljišta u javnoj svojini, koji su započeti pre njenog usvajanja, ipak biti okončani po novim pravilima

Izvor: Novosti, S. Bulatović, 07.06.2021.
Naslov: Redakcija