Zastava Bosne i Hercegovine

ODRŽANA PRVA SEDNICA SAVETA ZA REFORMU JAVNE UPRAVE


Savet za reformu javne uprave održao je danas prvu sednicu, kojoj je predsedavala ministarka državne uprave i lokalne samouprave u Vladi Republike Srbije Marija Obradović.

Na sednici su usvojeni Predlog zaključka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2020. godinu o implementaciji Akcionog plana za sprovođenje Strategije reforme javne uprave za period od 2018. do 2020. godine i Predlog zaključka o usvajanju četvrtog izveštaja o samoproceni sprovođenja sektorskog reformskog ugovora za oblast reforme javne uprave i reforme javnih finansija u Republici Srbiji.

Na sednici je usvojena usmena informacija o Strategiji reforme javne uprave u Republici Srbiji za period od 2021. do 2030. godine i prateći Akcioni plan za period od 2021. do 2025. godine, a koju je Vlada Republike Srbije donela 8. aprila 2021. godine.

Tim povodom, ministarka Obradović istakla je da Strategija reforme javne uprave predstavlja strateški okvir za planiranje politike upravljanja reformom javne uprave i dodala da administrativni kapaciteti i reforma javne uprave predstavljaju jedan od tri osnovna preduslova u procesu evropskih integracija.

Strategija je izrađena tako da joj je struktura u skladu sa okvirom kojim EU meri napredak država kandidata u oblasti reforme javne uprave (SIGMA principi javne uprave), ali i tako da definiše konkretne odgovore na interno mapirane izazove za naredni period.

Vizija Strategije je "UPRAVA PO MERI SVIH NAS", kako bi odrazila proces pomeranja fokusa od uprave kao regulatora ka upravi kao servisu orijentisanom ka građanima i drugim krajnjim korisnicima, zaključila je Obradović.

Takođe, na sednici je donet i novi Poslovnik o radu Saveta za reformu javne uprave i imenovan novi sekretar Saveta, navodi se u saopštenju Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave.

Izvor: Vebsajt Vlade Republike Srbije, 10.06.2021.
Naslov: Redakcija