Zastava Bosne i Hercegovine

ZAKON O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU: Zastara dugovanja ne važi automatski. Ako se potrošač ne pozove na zastaru, dug se može prinudno naplatiti. Kada stigne rešenje od izvršitelja, dužnik ima rok od pet dana da podnese prigovor. Upućuje ga preko izvršitelja sudu, koji donosi odluku da se obustavlja prinudna naplata


Javna komunalna preduzeća često pokušavaju prinudno da naplate i zastarela potraživanja od potrošača, a većina građana ne zna da se institut zastare ne primenjuje automatski, već isključivo kada se dužnik pozove na njega. Nakon godinu dana dug nije nestao, ali ne može prinudno da se naplati. Takođe, taj postupak ne može da se pokrene pre nego što se pošalje opomena, pisanim ili elektronskim putem, da postoji neko dugovanje.

Milanu J. (69) iz Beograda će zastarela potraživanja za račune jednog javnog komunalnog preduzeća biti prinudno naplaćena, jer nije znao da treba da uloži prigovor.

- Trudim se da redovno izmirujem obaveze, ali desilo se da imam nekoliko neplaćenih računa iz 2018. godine - objašnjava Milan. - Rešenje izvršitelja mi je stiglo prošle godine. Video sam da je od tog duga prošlo više od godinu dana i mislio sam da neće moći tako da ga naplate. Kada sam se obratio jednom udruženju potrošača za savet, objasnili su mi da sam propustio rok od pet dana da uložim prigovor.

On kaže da će sada dug, koji se uvećao i zbog troškova izvršitelja, morati da plati.

Mladen Alfirović, šef pravnog tima Nacionalne organizacije potrošača, kaže da im stižu mnogobrojne žalbe ljudi koji su se našli u sličnoj situaciji. Većina građana je čula da postoji neki rok do godinu dana, ali ne zna šta to formalno znači. Imaju običaj da ignorišu podneske koji im stižu od suda, odnosno izvršitelja i često se dešava da propuste rok i ne iskoriste svoje pravo da ulože prigovor.

- Ako se potrošač ne pozove na zastaru, dug se može prinudno naplatiti - objašnjava Alfirović. - Kada stigne rešenje od izvršitelja, dužnik ima rok od pet dana da podnese prigovor. Upućuje ga preko izvršitelja sudu, koji donosi odluku da se obustavlja prinudna naplata. Taj podnesak mora da se sačini onako kako je Zakonom o izvršenju i obezbeđenju ("Sl. glasnik RS", br. 106/2015, 106/2016 - autentično tumačenje, 113/2017 - autentično tumačenje, 54/2019 i 9/2020 - autentično tumačenje) predviđeno.

Posle godinu dana, kako navodi, dug i dalje postoji i korisniku zbog toga može da bude obustavljeno pružanje usluge.

On ističe i da je Zakonom o zaštiti potrošača ("Sl. glasnik RS", br. 62/2014, 6/2016 - dr. zakon i 44/2018 - dr. zakon) propisano da se takav dužnik ne sme uslovljavati naplatom zastarelih potraživanja da bi mu ponovo bila uključena usluga. Međutim, kako naglašava, to se u praksi baš i ne poštuje.

Institut zastare je i razlog zbog koga se građanima obično preporučuje da račune čuvaju godinu dana, ali Alfirović savetuje da to čine dve godine.

- Zakonom je predviđeno da potrošači imaju rok od dve godine za reklamaciju ukoliko nisu zadovoljni kvalitetom usluge - objašnjava Alfirović. - Neka javno-komunalna preduzeća još na računima navode da je rok za reklamaciju 30 dana, što je suprotno zakonu.

Izvor: Vebsajt Novosti, E. B. Talijan, 08.06.2020.
Naslov: Redakcija