Zastava Bosne i Hercegovine

KRIVIČNI ZAKONIK: KZ ima samo tri člana koji se mogu primeniti kada je u pitanju sankcionisanje osnivača grupa na Telegramu, ali i onih koji objavljuju intimne fotografije žena. U sva tri slučaja kazne su veoma blage, a sudeći po sudskoj praksi retko koja se završi kaznom zatvora


Otkrivanje još jedne sramne grupe na Telegramu u kojoj se mesecima razmenjuju fotografije devojaka iz Srbije, ali i celog regiona pokrenulo je pitanje da li je Srbiji potreban oštriji zakon o objavljivanju intimnih i privatnih fotografija drugih osoba?

Nije prvi put da se na društvenim mrežama, privatnim i javnim grupama na nekoj od aplikacija za dopisivanje dele i objavljuju fotografije žena, devojaka, pa čak i maloletnica, a scenario je u većini slučajeva isti: fotografiju bi ili objavio bivši partner kom je devojka nekada slala intimne slike ili bi neko prosto "skinuo" fotografiju neke devojke sa njenih profila na društvenim mrežama, ostavio nekoliko pogrdnih komentara o njoj i najčešće i nešto od ličnih podataka. Žrtve ovako sramnog ponašanja bi za to uglavnom saznale onda kada bi počele masovno da dobijaju gnusne poruke od velikog broja mladića i muškaraca. U Americi se ovo naziva "revenge porn" (osvetnička pornografija), a u Srbiji se za ovo osoba koja objavi takvu fotografiju eventualno može teretiti samo za krivično delo neovlašćeno objavljivanje i prikazivanje tuđeg spisa, portreta i snimka. Ali najveći problem je što se takvi slučajevi moraju goniti po privatnoj tužbi što žrtve često obeshrabri.

Kakve posledice na osobu, čija intimna fotografija kruži društvenim mrežama ili internetom, ostavlja taj čin izlišno je i govoriti.

Milan Knežević, tužilac Osnovnog tužilaštva u Bačkoj Palanci i predsednik etičkog odbora Udruženja sudija i tužilaca Srbije kaže da bi se i za slučaj pomenute grupe osumnjičeni mogli teretiti za krivično delo neovlašćeno objavljivanje i prikazivanje tuđeg spisa, portreta i snimka.

- Problem kod ovih krivičnih dela jeste što su nastala pojavom interneta i što ih nije bilo u periodu kad njega nije bilo. Takođe, problem je da se oštećeni prepozna, a kad se podnese prijava za ovakve grupe policija kao organ treba da utvrdi ko stoji iza profila. Međutim, kada sazna podatke izvršioca oštećeni se šalje na privatnu tužbu - objašnjava on.

Upravo tada nastane problem. Knežević kaže da nije siguran da li uopšte ima slučajeva u kojima je oštećena devojka ušla u postupak protiv objavljivača. Upravo zbog toga, kako smatra, ovo krivično delo bi trebalo goniti po službenoj dužnosti.

- Kazne koje se donose su blage, a osramoćenima je prepušteno da sami idu u postupak. Zbog ekspanzije ovakvog vida krivičnih dela trebalo bi da zakonodavac donese rešenje kojim će ovakva dela izaći iz privatne sfere i početi da se gone po službenoj dužnosti - kaže Knežević i dodaje da ukoliko bi tako počelo da se deluje oni koji intimine fotografije objavljuju bi bili sankcionisani u mnogo više slučajeva.

- Jako je teško u tim grupama utvrditi ko je od devojaka na snimku, a retko imate devojke koje se olako prepuštaju privatnoj tužbi. Policija bi trebalo ozbiljno da radi na rešavanju ovakve vrste nasilja, da se utvrdi ko stoji iza takvih grupa i prikupi dokaze protiv njega i dostavi tužilaštvu koje će kvalifikovati delo - kaže on.

Knežević dodaje i da je Srbija uradila dosta kada je u pitanju krivično delo polno uznemiravanje, te i da samim tim što su donete odredbe koje kažnjavaju ovu vrstu krivičnog dela, trebalo bi i objavljivanje intimnih fotografija na društvenim mrežama detaljnije razraditi u zakonu.

Advokat Veljko Delibašić objašnjava da ponašanje ljudi koji objavljuju tuđe privatne fotografije u grupama poput "Perverzije Balkana" samo govori koliko su ti ljudi isfrustrirani, iskompleksirani i neostvareni.

- Ponašanje tih ljudi je ekstremno nemoralno i zaslužuje svaku društvenu osudu, prezir i prekor. To ponašanje govori samo koliko su isfrustrirani i iskompleksirani i neostvareni ti ljudi koji su to uradili i to je njihova bruka i sramota i njihovih roditelja koji su ih tako vaspitali, a ne može da bude sramota oštećenih - kaže on i dodaje:

- Što se tiče samog Krivičnog zakonika ("Sl. glasnik RS", br. 85/2005, 88/2005 - ispr., 107/2005 - ispr., 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013, 108/2014, 94/2016 i 35/2019) on dobro reguliše tu oblast, jer moramo imati u vidu da se krivičnim pravom ne mogu rešiti problemi tog tipa i činjenica da se žrtvama prepušta da li će pokrenuti postupak ili ne, jer žrtvama se daje mogućnost da odabere šta je njoj veća šteta. To je tako jer se dešava da krivični postupak može da nanese veću štetu od one koju je pretrpela krivičnim delom, jer će žrtva morati da se pojavljuje kao svedok i moraće da ponovo prolazi kroz traumu. Ja bih ohrabrio žrtve da pokrenu postupak i da istraju u borbi za pravdu, ali razumem i ako ne žele da ponovo da prolaze kroz agoniju koju donosi suđenje - kaže Delibašić.

Krivični zakonik ima samo tri člana koji se mogu primeniti kada je u pitanju sankcionisanje osnivača opasnih grupa na Telegramu, ali i onih koji objavljuju intimne fotografije žena. U sva tri slučaja kazne su veoma blage, a sudeći po sudskoj praksi retko koja se završi kaznom zatvora.

Tako zakon predviđa da će se onaj ko neovlašćeno načini fotografski, filmski, video ili drugi snimak nekog lica i time osetno zadre u njegov lični život ili ko takav snimak preda ili pokazuje trećem licu ili mu na drugi način omogući da se sa njim upozna kazniti novčanom kaznom ili zatvorom do jedne godine.

S druge strane, onaj ko objavi ili prikaže spis, portret, fotografiju, film ili fonogram ličnog karaktera bez pristanka lica koje je spis sastavilo ili na koga se spis odnosi, odnosno bez pristanka osobe koja je predmet fotografije, snimka... i time osetno zadre u lični život tog lica, kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do dve godine.

Još blaža kazna je za one koji neovlašćeno prikupljaju lične podatke. Tako je kazna za one koji neovlašćeno pribavi, saopšti drugom ili upotrebi u svrhu za koju nisu namenjeni nečije lične podatke kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do jedne godine.

Vlasnica sramne grupe "Perverzije Balkana" na Telegramu, koja broji više od 26.000 ljudi, a u kojoj se svakodnevno objavljuju eksplicitne fotografije devojaka iz Srbije, navodno je izvesna Kristina. I među administratorima grupe, kojih ima više od 15 ima više devojaka. Ova grupa, nažalost, nije jedina u kojoj se javno razmenjuju fotografije, snimci, pa i lični podaci devojaka i žena iz svih delova Srbije i regiona.

Tužilaštvo za visokotehnološki kriminal dobio je prijavu za grupu "Perverzije Balkana", a kako se može saznati, bave se i drugim sličnim grupama.

Pored prijave za grupu "Perverzije Balkana" na adresu Tužilaštva za visokotehnološki kriminal u poslednje vreme dostavljeno je više izveštaja i prijava u vezi sličnih grupa na kojima se objavljuju intimne fotografije i snimci žena iz Srbije i okruženja.

Izvor: Vebsajt Blic, Bojana Bogosav, M.K., 08.05.2021.
Naslov: Redakcija