Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

ОDGOVORI NA PITANJA IZ PRAKSE U OBLASTI JAVNIH NABAVKI: Paragraf organizuje vebinar 8. juna 2021. godine


Kompanija Paragraf organizovaće vebinar na temu "Оdgovori na pitanja iz prakse u oblasti javnih nabavki", 8. juna 2021. godine.

Vebinar sadrži prikaz mogućih rešenja na najčešća pitanja u praksi iz oblasti sprovođenja postupaka (javnih) nabavki u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama - "Sl. glasnik RS", br. 91/2019, važećim podzakonskim aktima i stavovima nadležnih organa.

Organizuje se kao praktično, interaktivno predavanje, uz mogućnost neposrednog, usmenog postavljanja pitanja polaznika za vreme trajanja predavanja.

Kroz predavanje kombinovano sa uporednim - praktičnim prikazima primera rada na novom Portalu javnih nabavki, biće prikazane najvažnije obaveze i aktivnosti naručilaca i ponuđača u postupku javne nabavke.

Predavanja iz oblasti javnih nabavki su instruktivna, koncipirana prema potrebama naručilaca i privrednih subjekata - ponuđača, kombinovana sa praktičnim prikazima rada na Portalu, tako da pružaju polaznicima upoznavanje sa svim novinama i aktuelnim rešenjima u sprovođenju postupaka javnih nabavki.

Kontakt sa kompetentnim predavačima kroz mogućnost postavljanja pitanja pre i tokom predavanja, polaznicima obezbeđuje priliku da razreše sve nedoumice koje imaju u vezi sa temom vebinara, i saznaju koje su obaveze i mogućnosti u postupcima javnih nabavki prema novim propisima.

Vebinar je namenjen zaposlenima na poslovima javnih nabavki kod naručilaca i privrednih subjekata - ponuđača, pravnicima, ekonomistima i ostalima koji žele da se dodatno usavrše za obavljanje poslova javnih nabavki ili za pripremu konkurentnih ponuda.

Svi učesnici vebinara imaju priliku da postave konkretna pitanja pisanim putem prilikom popunjavanja formulara za prijavu za vebinar, kao i usmenim putem tokom trajanja vebinara.

Teme vebinara:

Odgovori na pitanja polaznika u vezi sa vođenjem postupka javne nabavke

  • Definisanje predmeta nabavke i procenjena vrednosti
  • Oblikovanje nabavki - izuzeća od primene zakona, odabir vrste postupka i podela u partije
  • Računanje i određivanje rokova
  • Objavljivanje dokumenata i komunikacija na Portalu javnih nabavki
  • Konkursna dokumentacija
  • Priprema i podnošenje ponude
  • Ocena ponuda, dodela i zaključenje ugovora i okvirnih sporazuma
  • Zaštita prava ponuđača.

Predavači:

  • Branimir Blagojević - advokat, bivši član RKJN i radne grupe za izradu Nacrta ZJN
  • Dragana Đinđić - odgovorni urednik stručnih časopisa "Budžetski instruktor" i "Pravo u javnom sektoru".

Detaljne informacije o vebinaru (teme, prijavu, informacije u vezi sa kotizacijom i ostale korisne informacije) preuzmite na stranici "Оdgovori na pitanja iz prakse u oblasti javnih nabavki".

Izvor: Redakcija, 10.05.2021.