Zastava Bosne i Hercegovine

UKINUTA PRIVREMENA MERA ZA ZABRANU IZVOZA OSNOVNIH PROIZVODA BITNIH ZA STANOVNIŠTVO


Vlada Republike Srbije je, na sednici 7. maja 2020. godine, donela Uredbu o merama za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti COVID-19 ("Sl. glasnik RS", br. 66/2020 - dalje: Uredba). Ovom Uredbom propisane su odgovarajuće mere za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2, kao i uslovi, način sprovođenja, izvršioci i sredstva za sprovođenje tih mera. Uredba je stupila je na snagu danom objavljivanja - 7. maja 2020. godine.

Članom 12. Uredbe propisano je da danom stupanja na snagu ove uredbe prestaje da važi, između ostalog (pod 11), i Odluka o privremenoj zabrani izvoza osnovnih proizvoda bitnih za stanovništvo ("Sl. glasnik RS", br. 54/2020, 59/2020 i 63/2020).

Odluka o privremenoj zabrani izvoza osnovnih proizvoda bitnih za stanovništvo, koja je bila u primeni od 13. aprila 2020. godine, imala je za cilj da uvede privremenu zabranu izvoza osnovnih proizvoda bitnih za stanovništvo i tako spreči kritičnu nestašicu ovih proizvoda. U momentu ukidanja odnosila se na zabranu izvoza :

-          semena suncokreta, u ljusci;

-          sirovog suncokretovog ulja;

-          sapuna (osim vlažnih maramica za bebe);

-          rukavica od plastičnih masa;

-          pelena za decu i odrasle;

-          maski (osim maski u celosti izrađenih od tkanog tekstilnog materijala nekombinovanih sa drugim materijalima, isključujući elemente za pričvršćivanje i prijanjanje);

-          tekstilnih prekrivki za hiruršku upotrebu;

-          hirurških odela od papira;

-          papirnih maski;

-          gumenih zaštitnih odela;

-          svih vrsta gumenih rukavica (hirurške i ostale);

-          tekstilnih hirurških odela;

-          varikine i ostalih dezifenktanata;

-          asepsola

-          zaštitnih naočara.

Na osnovu procene nadležnih institucija, a pre svih Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija i Privredne komore Srbije, utvrđeno je da više ne postoji nestašica proizvoda obuhvaćenih ovom odlukom. Podsećamo da je mera zabrane izvoza različitih proizvoda bila u primeni neprekidno od 14. marta 2020. godine, na osnovu prethodno važeće Odluke o privremenoj zabrani izvoza osnovnih proizvoda bitnih za stanovništvo ("Sl. glasnik RS", br. 28/2020, 33/2020, 37/2020, 39/2020, 41/2020 i 43/2020) i obuhvatala je različite proizvode.

Zabrana izvoza osnovnih proizvoda bitnih za stanovništvo prestala je 7. maja 2020. godine.

Izvor: Redakcija, Nadica Pantović, 10.05.2020.