Zastava Bosne i Hercegovine

VISOKI SAVET SUDSTVA: Normalizacija rada sudova i pravila ponašanja zaposlenih i stranaka u sudovima


Visoki savet sudstva u sastavu: Dragomir Milojević, predsednik Visokog saveta sudstva, Branislava Goravica, Aleksandar Pantić, Ivan Jovičić, Matija Radojičić i Slavica Milošević Gazivoda, izborni članovi Visokog saveta sdstva iz reda sudija, na osnovu člana 31. stav 1. Poslovnika o radu Visokog saveta sudstva ("Sl. glasnik RS", br. 29/2013, 4/2016, 91/2016, 24/2017, 7/2018 i 69/2018), povodom organizovanja rada sudova nakon ukidanja vanrednog stanja od strane Narodne skupštine Republike Srbije od 06.05.2020 "godine, na sednici održanoj dana 07.05.2020. godine, doneo je

ZAKLjUČAK

1. Odlukom o ukidanju vanrednog stanja koju je donela Narodna skupština Republike Srbije dana 06.05.2020. godine ("Sl. glasnik RS", br. 65/2020) stiču se uslovi za normalizaciju rada sudova u Republici Srbiji počev od 11.05.2020. godine.

2. Nakon ukidanja vanrednog stanja i u skladu sa zdravstvenim merama, uvode se Pravila ponašanja zaposlenih i stranaka u sudovima zbog zaštite zdravlja sudija i zaposlenih (u daljem tekstu: zaposleni), i stranaka, i sprečavanja daljeg širenja epidemije izazvane virusom SOMP)-19, koje obuhvataju sledeće:

I Obaveze zaposlenih

– Prilikom ulaska u zgradu suda, svi zaposleni su dužni:

1. da prođu dezo barijeru (dezinfekcionu zaštitu obuće),

2. da izvrše dezinfekciju ruku (o čemu vodi računa pravosudni stražar, kao i da zaposlenom isprska sredstvo na ruke asepsol sredstvom),

3. da prođu bezbednosni pregled (prolaskom kroz metal detektor vrata, bezbednosni skener uređaj),

4. da izvrše validaciju lične identifikacione kartice.

- Svi zaposleni koji ulaze u objekat u obavezi su da nose ličnu higijensku masku za zaštitu propisno postavljenu na licu a poželjno je i nošenje zaštitnih higijenskih rukavica.

- Ukoliko zaposleni koji ulazi u objekat nema odgovarajuća sredstva zaštite, prvenstveno ličnu zaštitnu masku, ili ne želi da se podvrgne higijenskoj i bezbednosnoj zaštiti, neće mu biti omogućen ulaz u zgradu suda.

- Prilikom ulaska u objekat kod obavljanja higijenskih i bezbednosnih mera, zaposleni je dužan da se pridržava propisanih mera o bezbednom rastojanju - fizičke distance, koje mora iznositi minimum 1,5 metara između dve osobe; svako ko se ne pridržava ove mere biće opomenut a u slučaju nepoštovanja ove mere biće mu onemogućen ulaz u objekat.

- U šalter sali, pa šalteru suda, pošte i banke, obavezno će se primenjivati mere o propisanom rastojanju između zaposlenih na šalterima kao i između stranaka u redu.

Prilikom korišćenja lifta neophodno je poštovati preporučeno pravilo vezano za rastojanje te shodno tome nije preporučljivo zbog veličine liftova da više od dve osobe koriste istovremeno lift i preporučuje sa da u liftu stoje dijagonalno jedna od druge. U smislu ovoga preporuka je da svi koji ulaze u zgradu suda a u zdravstvenoj ili fizičkoj su mogućnosti, da koriste stepenišni prostor za dolazak na radno mesto (ova preporuka se posebno odnosi na zaposlene čija se radna prostorija nalazi na nižim spratovima).

- Preporučuje se da zaposleni redovno provetravaju svoj radni prostor (kancelariju, kabinet ili sudnicu) prirodnim putem - otvaranjem prozora, budući da ventilacioni sistem i klimatizacija neće biti u funkciji, kao i da sami dezinfekcionim sredstvom prebrišu tastaturu (računara) i miš uz računar, kao i svoj radni sto.

– Zaposleni su dužni da poštuju preporuku o bezbednoj udaljenosti tokom svih radnih aktivnosti, kao i o dozvoljenom broju zaposlenih u prostoriji sa propisanom udaljenošću.

- Zaposleni su dužni da se u slučaju povišene temperature ili zdravstvenih problema sa sumnjom na respiratorne infekcije, jave svom izabranom lekaru.

II Obaveze stranaka

Prilikom ulaska stranaka u objekat, obaveza svih je:

1. da prođu dezo barijeru (dezinfekcionu zaštitu obuće),

2. da izvrše dezinfekciju ruku (o čemu vodi računa pravosudni stražar, kao i da stranci isprska sredstvo na ruke asepsol sredstvom),

3. prođu bezbednosni pregled (prolaskom kroz metal detektor vrata, bezbednosni skener uređaj),

4. nose ličnu higijensku masku za zaštitu, koja dobro prijanja na nos i usta,

5. nose zaštitne higijenske rukavice.

– Po ulasku u objekat i prolasku higijenskih i bezbednosnih mera stranke su u obavezi da izvrše prijavljivanje na prijavnici sa odgovarajućim dokumentima (poziv za suđenje, lični identifikacioni dokument i da navede razlog dolaska u sl. objekat suda).

– Ukoliko stranka ulazi u objekat a nema odgovarajuća sredstva zaštite, prvenstveno se misli na nošenje lične zaštitne maske, ili ne želi da se podvrgne higijenskoj i bezbednosnoj zaštiti, neće joj biti omogućen ulaz u zgradu suda.

- Prilikom ulaska u objekat kod obavljanja higijenskih i bezbednosnih mera, stranka je dužna da se pridržava propisanih mera o bezbednom rastojanju - fizičke distance, koje mora iznositi minimum 1,5 metara između dve osobe; svako ko se ne pridržava ove mere biće opomenut a u slučaju nepoštovanja ove mere biće mu onemogućen ulaz u objekat.

– Na prijavnici prilikom evidentiranja ulaska stranaka, strogo će se primenjivati mere držanja fizičke distance - bezbednog rastojanja, prilikom prijavljivanja na samoj prijavnici.

U šalter sali, na šalteru suda, pošte i banke, obavezno će se primenjivati mere o propisanom rastojanju između zaposlenih na šalterima kao i između stranaka u redu.

- Za stranke koje dolaze u objekat a imaju potrebu da korišćenjem toaleta, određuje se jedan toalet na prizemlju.

– Ulazak stranaka na suđenje biće sproveden po prioritetu i neophodnosti prisustva na suđenju. Prednost će imati okrivljeni i branioci kao i druga lica koja su sudski pozvana. Ostalima, ukoliko nisu stečeni uslovi o bezbednoj udaljenosti, u dogovoru sa predsednikom veća, neće biti omogućen ulazak u sudnicu. U čekaonicama stranke moraju poštovati predviđeno bezbedno rastojanje od minimum 1,5 metara.

III Pravila rada Službe pravosudne straže, dela sudske pisarnice i Službe za tehničke poslove, protivpožarnu zaštitu i bezbednost i zdravlje na radu

– Pravosudni stražari koji su rasporedom rada angažovani na ulazu u objekat ili na prijavnici, dužni su da se pridržavaju svih propisanih mera zaštite, posebno, nošenje lične zaštitne maske, zaštitnih higijenskih rukavica i zaštitnog vizira.

- Pravosudni stražari su dužni da kontrolišu poštovanje svih mera predviđenih ovim Pravilima i postupaju u skladu sa njima.

- U pritvorskoj jedinici lice koje je dovedeno iz Zavoda za izdržavanje krivičnih sankcija mora imati zaštitnu ličnu masku, kao i službena pratnja lica kome je određen pritvor, o čemu vode računa pravosudni stražari.

- Sva lica (dostavljači), koja vrše snabdevanje kafe kuhinja moraju imati zaštitnu ličnu masku i zaštitne rukavice, što kontrolišu pravosudni stražari.

- Zaposleni na šalterima sudova, pošte i banke dužni su da se pridržavaju svih propisanih mera zaštite, posebno, da nose ličnu zaštitnu masku, zaštitne higijenske rukavice i zaštitni vizir.

- U kafe kuhinjama je dozvoljen boravak isključivo radnicima u kafe kuhinji, drugi zaposleni ne mogu ulaziti. Izdavanje porudžbine i naplata vrši se ulaskom po jedne osobe do pulta gde je porudžbina izdata. Zaposleni u kafe kuhinji u obavezi su da se pridržavaju svih propisanih mera o nošenju zaštitnih sredstava (lična zaštitna maska a po potrebi zaštitne rukavice). Higijensko čišćenje prostora kafe kuhinje mora biti svakodnevno radnim danima. Rad na izdavanju porudžbina odvijaće se od 07,30 časova do 14,00 časova.

-- Zaposleni na poslovima održavanja higijene u objektu, posebno u prepodnevnoj smeni obavezni su da više puta u toku radnog dana korišćenjem dezinfekcionih sredstava očiste prostor na ulazu, posebno ulazna vrata, rolo vrata, sve staklene površine koje se koriste, pultove u šalter sali, pult prijavnice na ulazu, toalete i liftove. Za održavanje prostora koristiće sanitarna i dezinfekciona sredstva (natrijum hipohlorit, alkohol i asepsol).

- Zaposleni na poslovima održavanja održavanja higijene u objektu dužni su da:

1. redovno dopunjavaju u dozo barijerama dezinfekcionu tečnost za obuću, koje se nalaze na ulazu,

2. vrše redovno provetravanje hodničnih prostorija prirodnim putem - otvaranjem prozora (centralni ventilacioni i rashladni sistem - čiler neće biti u radnoj funkciji do daljeg),

3. izvrše čišćenje i dezinfikovanje svake prostorije na kraju radnog dana, posebno vodeći računa o kvakama, ručkama i toaletima.

IV Primena mera predviđena Pravilima

Ove mere primenjuju se od početka rada sudova, posle ukidanja vanrednog stanja, do proglašenja prestanka epidemije izazvane virusom SOM1Rr-19.

3. Predsednici sudova dužni su da odmah donesu Pravila ponašanja zaposlenih i stranaka u sudovima zbog zaštite zdravlja sudija i zaposleni, i stranaka, koja će sadržati napred navedena pravila, s tim da dodatno urede rad u sudu s obzirom na specifičnosti suda (veličina objekta, broj zaposlenih i sl.) Visoki savet sudstva ostavlja mogućnost eventualnog uvođenja rada u smenama, ako za to postoji potreba radi efikasnog i bezbednog rada suda, s obzirom na broj zaposlenih i veličinu objekta.

4. Predsednici sudova dužni su da Pravila ponašanja zaposlenih i stranaka u sudovima istaknu na sajtu suda, oglasnoj tabli i na ulazu u sud.

Izvor: Vebsajt Visokog saveta sudstva, 07.05.2020.
Naslov: Redakcija