Zastava Bosne i Hercegovine

ODRŽANA DVODNEVNA OBUKA KOMPANIJE PARAGRAF NA TEMU "SPROVOĐENJE POSTUPAKA NABAVKI, RAD NA PORTALU JAVNIH NABAVKI I ZAŠTITA PRAVA PONUĐAČA PREMA NOVIM PROPISIMA"


Kompanija Paragraf organizovala je, 9. i 10. aprila 2024. godine, online obuku na temu "Sprovođenje postupaka nabavki, rad na Portalu javnih nabavki i zaštita prava ponuđača prema novim propisima".

Obuka se sastojala iz dva dela.

Prvi deo obuke bio je posvećen najvažnijim fazama u postupku (javne) nabavke, najvažnijim novinama koje su doneli Zakon o izmenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama ("Sl. glasnik RS", br. 92/2023) i podzakonski akti, u pogledu sastava komisija i statusa lica koja obavljaju poslove (javnih) nabavki, obaveza i mogućnosti za učesnike u postupku javne nabavke, novom načinu izveštavanja na Portalu javnih nabavki i dr.

Obrađena su i pitanja oblikovanja nabavki, istovrsnosti nabavki, vođenja dokumentacije koja je predmet provere u okviru nadzora nad izvršenjem ugovora o javnim nabavkama, specifičnosti formulisanja zahteva naručioca u pogledu ekoloških aspekata, najvažnije dileme u praksi u postupku stručne ocene ponuda i sl.

Drugi deo obuke odnosio se na praktična uputstva za rad na Portalu javnih nabavki, kao i pojašnjenja u vezi sa postupanjem naručioca povodom zahteva za zaštitu prava ponuđača, kaznene odredbe i aktuelne stavove u praksi.

Polaznicima obuke obezbeđeno je upoznavanje sa svim relevantnim pravilima i stavovima u sprovođenju postupaka javnih nabavki, kroz instruktivna predavanja, koncipirana prema potrebama učesnika u postupcima javnih nabavki, sa navođenjem praktičnih primera iz prakse.

Učesnicima je pružena prilika da razreše sve nedoumice koje imaju u vezi sa temama iz programa obuke, i saznaju koje su obaveze i mogućnosti u postupcima javnih nabavki prema važećim propisima kroz kontakt sa kompetentnim predavačima i mogućnost postavljanja pitanja pre i tokom predavanja.

Obuka je bila namenjena službenicima za javne nabavke, pravnicima, ekonomistima i ostalim zaposlenima kod naručilaca koji rade poslove javnih nabavki, kao i zaposlenima kod privrednih subjekata - pravnih lica i preduzetnika učesnika u postupcima javnih nabavki.

Predavači na obuci su bili:

• Branimir Blagojević, advokat i

• Dragana Đinđić, odgovorni urednik stručnih časopisa "Budžetski instruktor" i "Pravo u javnom sektoru".

Teme obuhvaćene na obuci su bile:

I dan:

PLANIRANJE I PRIPREMA (JAVNIH) NABAVKI

• Plan javnih i izuzetih nabavki

• Limiti za primenu ZJN i osnovi za izuzeće od primene ZJN

• Oblikovanje nabavki, procena istovrsnosti i utvrđivanje procenjene vrednosti

• Vrste postupaka javnih nabavki

• Preporuke za vođenje postupaka izuzetih od primene ZJN

POKRETANJE I SPROVOĐENJE POSTUPKA (JAVNE) NABAVKE

• Pokretanje postupka, komisija za javnu nabavku i kvalifikacije zaposlenih na poslovima nabavki

• Komunikacija u postupku (javne) nabavke

• Zakonski rokovi i računanje rokova u postupku (blagovremenost preduzimanja radnji)

SADRŽINA DOKUMENTACIJE O NABAVCI

• Bitni elementi konkursne dokumentacije i poziva za podnošenje ponuda

• Određivanje tehničkih specifikacija i kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta

• Primena ekoloških aspekata

• Način određivanja dokaza koje će naručilac zahtevati

• Kriterijumi za dodelu ugovora (odnos cene i kvaliteta)

OTVARANJE I STRUČNA OCENA PONUDA

• Stručna ocena - ispitivanje prihvatljivosti ponuda, propisi i praksa

• Dopuštena objašnjenja i ispravke u ponudi

• Odluka o dodeli ugovora

• Zaključenje ugovora o javnoj nabavci

II dan:

RAD NA PORTALU JAVNIH NABAVKI - PRAKTIČNA UPUTSTVA

• Pokretanje postupka i izrada konkursne dokumentacije

• Stručna ocena ponuda

• Novi način evidentiranja podataka o ugovoru/okvirnom sporazumu/narudžbenici i pojedinačnih računa/faktura

• Evidentiranje izmena i prestanka ugovora/okvirnog sporazuma/narudžbenice

IZMENE UGOVORA O NABAVKAMA

• Trajanje i bitni elementi ugovora

• Primeri primene pojedinih zakonskih osnova za izmene ugovora

• Mogućnosti i ograničenja kod izmena ugovora

PRAVNA ZAŠTITA I KAZNENE ODREDBE U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI

• Postupanje naručioca po zahtevu za zaštitu prava

• Radnje i rokovi - blagovremenost podnesaka

• Kaznene odredbe i prekršajni postupak


Izvor: Redakcija Paragraf Lex, 10.04.2024.