Zastava Bosne i Hercegovine

NBS: Stanje deviznih rezervi i kretanja na međubankarskom deviznom tržištu u februaru


Bruto devizne rezerve Narodne banke Srbije na kraju februara iznosile su 13.422,8 miliona evra. Deviznim rezervama na ovom nivou obezbeđuje se pokrivenost novčane mase M1 od 134 odsto i više od šest meseci uvoza robe i usluga, što je dvostruko više od standarda kojim se utvrđuje adekvatan nivo pokrivenosti uvoza robe i usluga deviznim rezervama.

Neto devizne rezerve (devizne rezerve umanjene za devizna sredstva banaka po osnovu obavezne rezerve i drugim osnovima) na kraju februara iznosile su 10.992,7 miliona evra.

Na kraju februara bruto devizne rezerve bile su za 180,1 milion evra niže nego na kraju prethodnog meseca, što je u celosti rezultat neto razduženja države (223,0 miliona evra) po osnovu deviznih kredita i deviznih hartija od vrednosti. Ostale transakcije koje su tokom februara uticale na stanje deviznih rezervi imale su neto pozitivan efekat (42,9 miliona evra).

Neto prilivi u devizne rezerve ostvareni su po osnovu devizne obavezne rezerve banaka usled uobičajenih aktivnosti banaka i upravljanja deviznim rezervama (ukupno 108,8 miliona evra), aktivnosti Narodne banke Srbije na domaćem deviznom tržištu (ukupan neto efekat spot i svop transakcija +98,0 miliona evra), donacija i po drugim osnovima (ukupno 31,8 miliona evra) i bili su više nego dovoljni da pokriju ostale neto odlive iz deviznih rezervi po drugim osnovima (ukupno 51,7 miliona evra) i neto negativne tržišne efekte (144,0 miliona evra).

Obim realizovane trgovine devizama na međubankarskom deviznom tržištu u februaru iznosio je 480,9 miliona evra i bio je za 96 miliona evra manji nego u prethodnom mesecu. U prva dva meseca ove godine, u međubankarskoj trgovini realizovano je ukupno 1.057,9 miliona evra.

U februaru, kao i od početka ove godine, vrednost dinara prema evru gotovo je nepromenjena. Narodna banka Srbije je na međubankarskom deviznom tržištu u februaru neto kupila 55 miliona evra. Posmatrano od početka godine, Narodna banka Srbije je, radi održavanja relativne stabilnosti na deviznom tržištu, neto prodala 50 miliona evra.

Izvor: Vebsajt NBS, 10.03.2021.
Naslov: Redakcija