Zastava Bosne i Hercegovine

ZAKON O POSTUPKU UPISA U KATASTAR NEPOKRETNOSTI I VODOVA: Predviđena elektronska dostava rešenja. Građanima koji nemaju elektronsko sanduče poštar će dokumenta dostaviti na adresu, a ako ih ne uruči rok za preuzimanje je 15 dana


Rešenja katastra ubuduće će biti dostavljana elektronskim putem (osobama koje su korisnici jedinstvenog elektronskog sandučića), preporučenom pošiljkom preko poštanskog dostavljača (onima koji nemaju elektronsko sanduče) i objavljivanjem na veb-prezentaciji Republičkog geodetskog zavoda (elektronska oglasna tabla katastra).

Ovu novinu donosi Zakon o izmenama i dopunama Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova ("Sl. glasnik RS", br. 15/2020 - dalje: Zakon), koji su poslanici pre nekoliko dana usvojili u Narodnoj skupštini Republike Srbije.

- Ako poštanski dostavljač ne bude mogao lično da uruči rešenje stranci u postupku jer u momentu dostave nije dostupna na naznačenoj adresi, stranka će moći da rešenje preuzme u prostorijama pošte u roku od 15 dana od dana pokušane dostave - kažu u Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture.

Do sada je rok za preuzimanje pošte bio 24 časa. To znači da građani više neće morati da odlaze u službu za katastar nepokretnosti koja je donela to rešenje radi njegovog preuzimanja. Ako građanin u roku od 15 dana ne preuzme rešenje u pošti, smatraće se da je dostava izvršena istekom roka od 30 dana od dana javne objave rešenja na elektronskoj oglasnoj tabli katastra.

Ako je adresa prebivališta, odnosno boravišta, odnosno sedišta stranke nepoznata, dostava toj stranci smatraće se izvršenom istekom roka od 30 dana od dana javnog oglašavanja.

Propisano je da nadležni organ pre donošenja rešenja o ozakonjenju objekta dostavi nadležnoj službi za katastar nepokretnosti elaborat geodetskih radova na pregled. Ako elaborat nema nedostataka, služba će upisati objekat u katastar, bez prava svojine na objektu. Upis imaoca prava svojine na objektu izvršiće se kada nadležni organ dostavi pravnosnažno rešenje o ozakonjenju objekta.

Novina je i to da se određene zabeležbe, kao što su zabeležba postupka komasacije, zabeležba svojstva kulturnog dobra i zabeležba zabrane otuđenja objekta koji je u postupku ozakonjenja, upisuju u katastar i brišu bez donošenja rešenja. Rešenje bi se donosilo samo u slučaju odbacivanja ili odbijanja zahteva za upis, odnosno obustavljanja postupka.

- Zakon omogućuje transparentno postupanje službi, jer će sva rešenja biti objavljena i na veb prezentaciji Katastra. Rešenja će biti dostupnija jer su propisani minimalni uslovi u pogledu pretraživosti preko veb-prezentacije Katastra (po broju rešenja ili imenu i prezimenu, odnosno nazivu i matičnom broju lica na koje se upis odnosi). Na ovaj način će biti kontrolisane procedure dostave sa centralnog nivoa Republičkog geodetskog zavoda i sprečavanje zloupotreba - navode u Ministarstvu.

Podsećaju da se reforma katastra sprovodi s ciljem da se procedura upisa u katastar pojednostavi i da stranke ne moraju da dolaze u službu za katastar nepokretnosti već da sve poslove u vezi sa upisom prava na nepokretnosti završe odlaskom kod javnog beležnika.

- Međutim, stvarale su se velike gužve u prostorijama službi, jer je veliki broj građana dolazio radi preuzimanja neuručenih rešenja. Dešavalo se da poštanski dostavljač ostavi obaveštenje stranci da se rešenje nalazi u službi, a da pošta još nije vratila službi neuručeno rešenje. Takođe, česte su bile i situacije da stranke sa adresom prebivališta u jednom gradu moraju da odlaze u službu koja je na teritoriji drugog grada da bi preuzele neuručeno rešenje koje je donela ta služba - objašnjavaju u Ministarstvu.

Ovaj Zakon će, prema njihovim rečima, rešiti te probleme, uštedeti vreme građanima u potrazi za neuručenim rešenjem, pa i novac, u situacijama kada su morali da putuju u drugi grad sa područja službe za katastar nepokretnosti koja je donela to rešenje. Neće morati da izlaze s posla da bi preuzeli rešenje, jer većina pošta radi pre i posle podne, za razliku od službi za katastar nepokretnosti koje rade samo pre podne. Rešenje u formi elektronskog dokumenta moći će da preuzmu sa veb-prezentacije Republičkog geodetskog zavoda, a uskoro i korišćenjem jedinstvenog elektronskog sandučeta u skladu sa Zakonom o elektronskoj upravi ("Sl. glasnik RS", br. 27/2018).

Izvor: Vebsajt Politika, Marijana Avakumović, 08.03.2020.
Naslov: Redakcija