Zastava Bosne i Hercegovine

ZAKON O POREZIMA NA IMOVINU: Rok za uplatu prve rate poreza na imovinu ističe 17. februara 2021. godine


Rok za uplatu prve rate godišnjeg poreza na imovinu ističe 17. februara. Kako navode u Gradskoj poreskoj upravi Novog Sada, redovnim i blagovremenim izmirivanjem poreza obveznici izbegavaju obračun i naplatu zakonom propisane kamate zbog kašnjenja uplata.

U Ulici Vojvođanskih brigada 24-26 prijem stranaka je radnim danom od 8 do 14 časova, dok se obveznici mogu obratiti na sledeće mejl adrese:

- uverenja.gpu@novisad.rs - za prijem zahteva za izdavanje uverenja;

- naknade.gpu@novisad.rs - za prijem poreskih prijava i svih drugih podnesaka vezano za Naknadu za zaštitu i unapređivanje životne sredine i Naknadu za korišćenje javnih površina;

- gpu@novisad.rs - za sve ostale pisane podneske.

Osim navedenih mejl adresa, na raspolaganju su brojevi telefona 4871-751 i 4871-707.

Poreska rešenja za 2021. godinu tek treba da stignu na adrese Novosađana. Od ove godine Novosađani plaćaju nešto veći porez na imovinu. Porеz na imovinu plaća sе kvartalno, i to u roku od 45 dana od dana počеtka tromеsеčja.

Tako ratе padaju oko 15. u mеsеcu: fеbruaru, maju, avgustu i novеmbru.

Za svaki dan kašnjenja uplate poreza na imovinu obveznik plaća zateznu kamatu, a za izbegavanje plaćanja tog poreza predviđena je kazna od 5.000 dinara.

Izvor: Vebsajt RTV, 07.02.2021.
Naslov: Redakcija