Zastava Bosne i Hercegovine

UDRUŽENJE RADNIKA NA INTERNETU: Frilenseri da se izjasne o predlogu za naplatu poreza


Udruženja radnika na internetu pozvalo je svoje članove da se izjasne o predlogu koji je dala država za naplatu poreza frilenserima. Zbog tog predloga, ovo udruženje je u petak obustavilo pregovore sa Vladom Republike Srbije, jer smatra da on frilensere dobvode u "dužničko ropstvo".

"Mi smatramo da je ovaj predlog neprihvatljiv jer ni na koji način ne rešava problem frilensera, već nas osuđuje na deset godina dužničkog ropstva", navodi se u saopštenju Udruženja radnika na internetu (URI).

Svoje mišljenje o najnovijem predlogu Vlade Republike Srbije, radnici a internetu mogu da iskažu putem sledećeg LINKA.

Mesečno opterećenje nekog frilensera, pod uslovom da ima stalne prihode sa jednakim iznosima za period koji se računa unazad, kao i u budućnosti, iznosilo bi oko 50% prihoda, u narednih 10 godina, naglašava Udruženje radnika na internetu.

Prema mišljenju predstavnika URI-ja, radnik na internetu bi se u narednih 10 godina, prema najnovijem predlogu Vlade Republike Srbije doveo u sledeću situaciju:

  • ne sme izgubiti posao,
  • ne sme postojati neredovnost primanja (usled porođaja, bolesti i drugih nepredviđenih životnih okolnosti),
  • ne sme zakasniti sa plaćanjem jedne rate,
  • gubi se pravo na kredit kao fizičko/pravno lice,
  • gubi se pravo na subvencije od države u toku trajanja reprograma.

"Smatramo da je potrebno da se svako od vas pojedinačno izjasni. Molimo vas da popunite anonimnu anketu koja sadrži samo jedno pitanje", poručuju iz URI-ja.

Prema predlogu Vlade Republike Srbije zbog kog su obustavljeni pregovori, obustavljaju se sve poreske kontrole i naplata poreza i doprinosa na prihode iz inostranstva do maja 2021. godine.

Tada se očekuje usvajanje izmena Zakona o porezu na dohodak građana ("Sl. glasnik RS", br. 24/2001, 80/2002, 80/2002 - dr. zakon, 135/2004, 62/2006, 65/2006 - ispr., 31/2009, 44/2009, 18/2010, 50/2011, 91/2011 - odluka US, 7/2012 - usklađeni din. izn., 93/2012, 114/2012 - odluka US, 8/2013 - usklađeni din. izn., 47/2013, 48/2013 - ispr., 108/2013, 6/2014 - usklađeni din. izn., 57/2014, 68/2014 - dr. zakon, 5/2015 - usklađeni din. izn., 112/2015, 5/2016 - usklađeni din. izn., 7/2017 - usklađeni din. izn., 113/2017, 7/2018 - usklađeni din. izn., 95/2018, 4/2019 - usklađeni din. izn., 86/2019, 5/2020 - usklađeni din. izn., 153/2020, 156/2020 - usklađeni din. izn. i 6/2021 - usklađeni din. izn.) koji bi za frilensere predvideo sledeća rešenja:

  • visina obaveze iz prethodnog perioda će se utvrditi poreskim rešenjem (rok zastarelosti 5 godina unazad + tekuća godina) i ista će se plaćati u ratama u periodu do 10 godina,
  • kamate se neće obračunavati za period do donošenja rešenja Poreske uprave,
  • normirani troškovi se priznaju u iznosu od 43% ostvarenih prihoda.

Vlade Republike Srbije i Poreska uprava ranije su odlučili da radnicima na internetu, odnosno frilenserima retroaktivno naplate porez za nekoliko godina unazad.

Frilenseri su se u međuvremenu pobunili, osnovali Udruženje radnika na internetu i organizovali ulične proteste tokom kojih ih je Vlada Republike Srbije pozvala da pregovaraju o aktuelnim problemima.

Jedan od osnovnih argumenata frilensera je da država nije radila svoj posao na vreme i da sada odjednom hoće da naplati poreze i doprinose u iznosu koji premašuju 50% ukupne zarade frilensera tokom svih prethodnih godina, od 2015. godine.

Među frilenserima se nalaze i ljudi koji su tokom studiranja radili honorarne poslove i nisu zarađivali velike iznose, ali sporna odluka Vlade i Poreske uprave odnosi se i na njih.

Neki frilenseri su se žalili i zbog toga što im je stiglo rešenje o poreskoj kontroli, iako su honorarno radili za firme koje čak imaju svoje predstavništvo u Srbiji.

Izvor: Vebsajt Nova ekonomija, 09.02.2021.
Naslov: Redakcija