Zastava Bosne i Hercegovine

U TOKU 58. SEDNICA PODKOMITETA HS KOMITETA SVETSKE CARINSKE ORGANIZACIJE


U periodu od 22. januara do 12. februara 2021. godine održava se 58. sednica Review Podkomiteta Komiteta za Harmonizovani sistem Svetske carinske organizacije (SCO). Konačan izveštaj, posle davanja saglasnosti delegata zemalja članica koje učestvuju u radu, se očekuje da bude 17. februara 2021. godine.

Uzimajući u obzir početak primene nove verzije Harmonizovanog sistema naziva i šifarskih oznaka robe – verzija HS 2022 od 1. januara 2022. godine, dnevni red sednice je baziran na tačkama koje se odnose na Predlog Komentara Harmonizovanog sistema za 2022 (HS 2022 Explanatory Notes (EN), u daljem tekstu: HS komentar), koji je neophodan za pravilnu i ujednačenu primenu HS 2022.

Rasprava u vezi sa Predlogom teksta novog HS komentara se odnosi na promene u nekim odeljcima i glavama Carinske tarife koje su obuhvaćeni izmenama HS2022 (prilagođavanje terminologije, objašnjenja, dopuna novim robama i novim isključenjima i sl) za koje do sada nije postignuta saglasnost, a posebno na:

-           odeljke IX, XVI i XVII,

-           glave 93 i 97,

-           tarifne brojeve 0603, 0704, 1509, 2107, 2404, 7004, 7019, 7108, 7318, 8513, 8524, 8541, 8543, 8549, 8806, 9507, i drugo.

Sednica se, zbog pandemije prouzrokovane širenjem virusa SARS-Cov-2, održava u online formatu, korišćenjem CLICK! i KUDO platforme namenjene delegatima zemalja članica, koji se uobičajeno sastaju u sedištu SCO u Briselu (Belgija).

Uzimajući u obzir obim i složenost materijala koji se raspravlja na 58. sednici Review Podkomiteta, kao i online format rada, za neke od tačaka nije zauzet jedinstven stav, već su samo formulisani različiti predlozi koji će se uputiti na raspravu i usvajanje na narednoj 67. sednici HS komiteta u aprilu 2021. godine.

Izvor: Redakcija, Nadica Pantović, 10.02.2021.