Zastava Bosne i Hercegovine

UREDBA O MINIMALNIM TEHNIČKIM USLOVIMA KOD OBAVEZNE UGRADNJE SISTEMA TEHNIČKE ZAŠTITE U BANKAMA I DRUGIM FINANSIJSKIM ORGANIZACIJAMA: Banke i druge finansijske organizacije plaćaće kazne od 500.000 do dva miliona dinara ako ne donesu akt o proceni rizika, a koji mora biti ažuriran svake tri godine. Na osnovu te procene, postavlja se tehnička zaštita. Ako se utvrdi da nema odgovarajuće zaštite, novčanom kaznom u iznosu od 80.000 do 150.000 dinara kazniće se i odgovorno lice u finansijskoj organizaciji


Bankama, menjačnicama, poštama, ali i ostalim finansijskim ustanovama koje ne budu pravilno obezbeđivale svoje objekte, prete kazne i do dva miliona dinara!

U odnosu na Uredbu o minimalnim tehničkim uslovima kod obavezne ugradnje sistema tehničke zaštite u bankama i drugim finansijskim organizacijama ("Sl. glasnik RS", br. 98/2016), donetu pre šest godina, nova Uredba o minimalnim tehničkim uslovima kod obavezne ugradnje sistema tehničke zaštite u bankama i drugim finansijskim organizacijama ("Sl. glasnik RS", br. 9/2021), usvojena na poslednjoj sednici Vlade, predviđa dvostruko veće penale za neispunjavanje zakonskih kriterijuma.

U Udruženju banaka Srbije smatraju da se ne radi o povećanju pritiska na banke koje poštuju pravila, već na manje objekte poput menjačnica, koji se oglušuju o Zakon.

Signalizacija neovlašćenog ulaska, dojava kontrolnom centru, praćenje kretanja u štićenom prostoru, video-zapis koji se čuva najmanje 30 dana, zaštita pojedinačnih vrednosti pomoću sistema elektro-hemijske zaštite za kofere, kontejnere, kase, trezore - na spisku su ovih tehničkih mera. Tu spada i integrisana zaštita sa najmanje jednim lokalnim nadzornim mestom i sistemom veze sa službenicima obezbeđenja na štićenom objektu i pisane procedure za slučajeve rizika.

Nenad Šehović, koji je specijalizovan za informacionu bezbednost u UBS, smatra da se nova Uredba pre svega odnosi na manje finansijske ustanove i menjačnice koje godinama unazad ne obezbeđuju objekte kako zakon nalaže.

- Menjačnice često postave nadzor samo da ispune formu, a kada policija pokuša da otkrije počinioca pljačke, pokaže se da je snimak potpuno beskoristan - objašnjava on. Veće kazne neće doprineti boljem obezbeđenju, već punjenju budžeta. Bolji efekat bi dao češći inspekcijski nadzor, što je u nadležnosti Ministarstva unutrašnjih poslova.

Banke i druge finansijske organizacije plaćaće kazne od 500.000 do dva miliona dinara ako ne donesu akt o proceni rizika. U pitanju je dokument koji mora da bude ažuriran svake tri godine, a kojim se procenjuje da li je rizik izrazito veliki, umeren ili zanemarljiv. Na osnovu te procene, postavlja se tehnička zaštita. Ako se utvrdi da nema odgovarajuće zaštite, novčanom kaznom u iznosu od 80.000 do 150.000 dinara kazniće se i odgovorno lice u finansijskoj organizaciji.

Izvor: Vebsajt Novosti, B. Caranović, 06.02.2021.
Naslov: Redakcija