Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

UREDBA O IZMENAMA UREDBE O EVIDENCIJI NEPOKRETNOSTI U JAVNOJ SVOJINI: POSLEDNJI ROK ZA DOSTAVU PODATAKA IMOVINE JAVNIH PREDUZEćA JE KRAJ JANUARA 2016. GODINE


Iako je Uredba o izmenama Uredbe o evidenciji nepokretnosti u javnoj svojini ("Sl. glasnik RS", br. 83/2015) usvojena 2015. godine u 730 javnih preduzeća i društava kapitala čiji je osnivač Republika Srbija, u Direkciji za imovinu nema odgovora koliko njih je dostavilo spisak imovine. Razlog je, kažu, preseljenje Direkcije na novu adresu. Poslednji rok za dostavu podataka imovine javnih preduzeća je kraj januara 2016. godine.

Javna preduzeća imaju još nepunih mesec dana da popišu imovinu i dostave je Direkciji za imovinu. Iz EPS-a ne navode šta to javno preduzeće poseduje, već samo da blagovremeno prijavljuju nepokretnosti.

Mnoga preduzeća ne žele da o tome javno govore, uz obrazloženje da nemaju adekvatnog sagovornika. Jedno od retkih ipak je pristalo da kaže šta poseduje.

Dejan Lemajić iz "Skijališta Srbije" kaže da njihovu imovinu čini pokretna i nepokretna imovina – nepokretna u vrednosti od 7,5 milijardi, a pokretna u vrednosti od 367 miliona dinara.

"Najveću vrednost imovine čine zemljište i objekti, tu mislimo na staze, na žičare, na objekte, zgrade u ski-centrima", rekao je Lemajić.

Nadležni kažu da neka preduzeća opravdano kasne sa popisom imovine.

"U ovom trenutku to je i fizička nemogućnost dok se ne završi fiskalna godina, zbog toga što u završnim izveštajima, bilansima uspeha i stanja treba tačno da se definiše koliki je kapital javnih preduzeća pogotovu kada su određene investicije u toku, na primeru "Srbijagasa" – kada završava određenu investiciju povodom podzemnih lagera", rekla je krajem 2015. godine Aleksandra Tomić, predsednica skupštinskog Odbora za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku.

Iz Direkcije za imovinu nema odgovora kada će početi da radi softver za jedinstvenu evidenciju imovine u javnoj svojini, kao ni da li je veb-aplikacija dostupna javnim preduzećima.

Međutim, posle 45 godina morala bi da se napravi jedinstvena baza podataka imovine javnih preduzeća i uvedu sankcije za one koji, eventualno, dostavljaju lažne podatke.

"Ako vi uredite imovinu i sad kažete – ja sam vlasnik imovine vredne hiljade milijardi – kao dobar domaćin prema Evropi imate mogućnosti da pod povoljnim sredstvima fonda uzimate kredite, jer možete da date hipoteku nad nepokretnostima", kaže direktor Uprave pokrajinskih organa, Marko Radosavljević.

Zakon o javnoj svojini ("Sl. glasnik RS", br. 72/2011, 88/2013 i 105/2014), usvojen 2011. godine, predviđa da Republika Srbija najkasnije do 28. februara 2017. mora da popiše kompletnu imovinu.

Preduzeća, lokalne samouprave i pokrajinska vlast koje u tom roku ne prijave imovinu, država će smatrati kao svoju. U 2016. godini očekuje se novi Zakon o javnim preduzećima, koji treba da definiše restrukturiranje javnih preduzeća, a očekuje se i da će uvesti još veću disciplinu.

Izvor: Vebsajt RTS, Olivera Vukosavljević, 07.01.2016.
Naslov: Redakcija