Zastava Bosne i Hercegovine

ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA: Od aktiviranja Portala javnih nabavki pokrenuto oko 4.800 novih postupaka


Na Portalu javnih nabavki Srbije, od njegovog aktiviranja u julu ove godine do sada, registrovano je više od 12.500 korisnika, od čega više od 6.500 ponuđača, a pokrenuto je gotovo 4.800 novih postupaka javnih nabavki, objavila je Kancelarija za javne nabavke.

Kako je navedeno, novi portal javnih nabavki napravljen je uz podršku Evropske unije (EU), a sprovođenje tog EU projekata, čija je vrednost tri miliona evra, je u toku.

"Zahvaljujući novom portalu javnih nabavki prvi put su u Srbiji uspostavljene elektronske nabavke u pravom smislu te reči. Novi portal javnih nabavki obezbeđuje znatno veću transparentnost i omogućava efikasnije sprovođenje postupaka javnih nabavki", rekla je viša savetnica u Kancelariji za javne nabavke Dragana Marić.

Podsetila je da svaki građanin može jednostavno i besplatno da se registruje na portalu javnih nabavki, da označi javne nabavke za koje je zainteresovan, a potom će na svoju i mejl adresu dobijati obaveštenja o svim aktivnostima preduzetim u toj javnoj nabavci, počev od pokretanja postupka do zaključenja ugovora o javnoj nabavci, uključujući i njegove eventualne izmene.

"Naručioci na Portalu javnih nabavki objavljuju svoje planove, javne pozive, konkursne dokumentacije i sve oglase o javnim nabavkama. Takođe, ponuđači putem portala javnih nabavki dostavljaju svoje ponude u postupcima, mogu da zahtevaju pojašnjenja konkursne dokumentacije, da zatraže da im se omogući uvid u dokumentaciju sprovedenu u postupku, pa i uvid u ponude drugih ponuđača", ukazala je Marić.

Kako je precizirala, portal javnih nabavki automatski sprovodi proces otvaranja ponuda, a takođe se automatski kreira zapisnik o otvaranju ponuda, koji se potom automatski šalje od strane samog portala svim učesnicima u postupku javne nabavke.

Istakla je da su dosadašnji rezultati rada portala veoma zadovoljavajući, jer je velika većina tih postupaka uspešno i okončana.

"Kancelarija za javne nabavke svakodnevno pruža podršku korisnicima Portala putem svog kol centra, kako naručiocima, tako i ponuđačima i na osnovu dosadašnjeg iskustva može se zaključiti da su učesnici u postupcima javnih nabavki pokazali veliku zainteresovanost, a i spremnost da postupke sprovode, odnosno u njima učestvuju isključivo uz upotrebu elektronskih sredstava", rekla je ona.

Prema njenim rečima, novi Portal javnih nabavki kreiran je u okviru projekta podrška daljem unapređenju razvoja sistema javnih nabavki u Srbiji, koji je finansiran iz pretpristupnih fondova EU IPA 2013.

Javne nabavke predstavljaju važan segment u oblasti upravljanja javnim finansijama, a u procesu pristupanja Srbije EU, čitavo Poglavlje 5 posvećeno je baš javnim nabavkama, podsetili su iz Kancelarije za javne nabavke.

Otvaranje tog poglavlja rezultat je, navedeno je, promena koje su sprovedene, ali i strateškog opredeljenja da se kroz reformu javne uprave sistem javnih nabavki u potpunosti harmonizuje sa pravnim tekovinama EU i učini transparentnijim i efikasnijim.

Pravilno upravljanje javnim finansijama deo je reforme javne uprave u Srbiji koja je podržana od strane EU, a glavni koordinator reforme je Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu.

Sa novim Portalom stigle su velike novine za sve učesnike u javnim nabavkama, a komunikacija naručioca i ponuđača isključivo elektronskim putem, uticala je na i na veću ekonomičnost samog postupka, objasnili su u Privrednoj komori Srbije (PKS).

"Ono što je novo za privredne subjekte je podnošenje isključivo elektronskih ponuda putem novog portala, što u mnogome olakšava privrednim subjektima podnošenje ponude, skraćuje njihovo vreme kao i troškove prilikom pripreme ponude", rekla je Marija Marković iz PKS.

Značajna novina koja smanjuje i administrativno opterećenje privrednih subjekata, dodala je, jeste i izjava o ispunjenosti kriterijuma za kvalitativni izbor koja se koristi.

"To je jedan standardni obrazac koji koriste svi ponuđači u postupcima javnih nabavki, kao preliminarni dokaz za ispunjavanje uslova za učešće u postupku javne nabavke i da ne postoje osnovi za isključenje iz samog postupka", ukazala je Marković.

Istakla je i da su članice PKS bile blagovremeno pripremljene za korišćenje portala.

"Privredna komora je u saradnji sa Kancelarijom za javne nabavke, uz podršku projekta EU za dalji razvoj sistema javnih nabavki u Srbiji, organizovala osam praktičnih dvodnevnih radionica za primenu samog portala, kako u Beogradu, tako i u gradovima širom Srbije", navela je Marković.

Ukazala je da je proces javnih nabavki u Srbiji sada u potpunosti usklađen sa evropskom praksom.

"Nadamo se da će to uticati na veću konkurenciju kod nas i da će ovaj pojednostavljeni postupak učešća u postupcima javnih nabavki uticati na mala i srednja preduzeća, prvenstveno da više učestvuju u postupcima javnih nabavki, što će potom uticati na veću konkurenciju i povećavanje broja ponuda, te prosečnog broja ponuda u postupcima javnih nabavki", rekla je Marković.

Izvor: Vebsajt Danas, 03.12.2020.
Naslov: Redakcija