Zastava Bosne i Hercegovine

SAVET EU: Doneta odluka kojom se omogućava uvođenje sankcija, pojedincima i entitetima, za kršenje ljudskih prava, bez obzira na to gde se dogodilo


Savet Evropske unije usvojio je odluku kojom će Unija prvi put u svojoj istoriji dobiti mogućnost uvođenja sankcija pojedincima i entitetima odgovornim za ozbiljno kršenje ljudskih prava bez obzira na to gde se dogodilo.

Odluka i regulativa globalnog režima sankcija omogućiće EU da sankcioniše "fizička i pravna lica i entitete, bez obzira da li je reč o vladinim ili nevladinim akterima, ako su odgovorni, umešani ili povezani sa ozbiljnim kršenjem i zloupotrebama ljudskih prava širom sveta", saopštio je Savet EU.

U saopštenju se navodi da odluka "naglašava da je promocija i odbrana ljudskih prava i dalje jedan od kamena temeljaca spoljne politike EU i odražava odlučnost EU da se pozabavi ozbiljnim povredama i zloupotrebama ljudskih prava".

Novim instrumentom EU kao mere kažnjava previđene su zabrana putovanja i zamrzavanje imovine i za pojedince i za pravna lica. Uz to, osobama i entitetima iz zemalja EU biće zabranjeno da, direktno ili indirektno, finansiraju subjekte pod sankcijama.

Usvojeni okvir za ciljane kaznene mere odnosiće se na dela kao što su genocid, zločin protiv čovečnosti i druga ozbiljna kršenja i zloupotrebe ljudskih prava, kao što su tortura, robovlasništvo, vansudske egzekucije ili proizvoljno hapšenje i pritvor, piše u saopštenju.

Pod režim sankcija, kako se navodi, mogu da potpadnu i druga kršenja ljudskih prava ako su široko rasprostranjena, sistematska ili na drugi način daju povod za ozbiljnu zabrinutost u kontekstu definisanih ciljeva zajedničke spoljne i bezbednosne politike EU.

Savet EU biće zadužen da na predlog neke zemlje članice ili visokog predstavnika EU za spoljnu politiku i bezbednost sastavi, preispituje i odobri listu sankcija.

EU je i do sada je izricala sankcije zvaničnicima i organizacijama povezanim sa konkretnim političkim potezima, kao što su ruska aneksija Krima, Kina ili događaji u Belorusiji. Odluka o takvim sankcijama morala je da bude doneta konsenzusom svih zemalja EU.

Mediji novi spoljnopolitički instrument EU već porede sa zakonom "Magnicki" u SAD, koji američkoj administraciji dozvoljava da sve one koje smatra odgovornim za kršenje ljudskih prava kažnjava zabranom putovanja, zamrzavanjem imovine i zabranom ulaska u SAD.

Izvor: Vebsajt Insajder, 07.12.2020.
Naslov: Redakcija