Zastava Bosne i Hercegovine

ZAKON O LEKOVIMA I MEDICINSKIM SREDSTVIMA: Spisak lekova u humanoj medicini koji sadrže psihoaktivne kontrolisane supstance


Agencija za lekove i medicinska sredstva je na osnovu člana 57. Zakona o lekovima i medicinskim sredstvima ("Sl. glasnik RS", br. 30/2010, 107/2012, 113/2017 - dr. zakon i 105/2017 - dr. zakon), i člana 68 Zakona o psihoaktivnim kontrolisanim supstancama ("Sl. glasnik RS", br. 99/2010 i 57/2018) objavila Spisak lekova koji sadrže psihoaktivne kontrolisane supstance.

Spisak lekova koji sadrže psihoaktivne kontrolisane supstance (ONLINE).

Izvor: Vebsajt Agencije za lekove i medicinska sredstva, 19.10.2020.
Naslov, Obeležavanje: Redakcija