Zastava Bosne i Hercegovine

PRAVILNIK O VRSTI I NAČINU DOSTAVLJANJA PODATAKA O POSLOVNOM PROSTORU I POSLOVNIM PROSTORIJAMA, KAO I O NAČINU GENERISANJA OZNAKE POSLOVNOG PROSTORA: Obaveštenje o popunjavanju prijave sa podacima za generisanje jedinstvene oznake poslovnog prostora i poslovne prostorije (PGJO)


Poreska uprava podseća poreske obveznike da je od 1. oktobra posredstvom portala ePorezi, počelo prijavljivanje poslovnog prostora i poslovnih prostorija u kojima obavljaju delatnost za koju je neophodno posedovanje fiskalnog uređaja.

Preduslov za ostvarivanje prava na finansijsku podršku je prethodno uredno podneta prijava sa podacima za generisanje jedinstvene oznake poslovnog prostora i poslovne prostorije PGJO.

Analizom podataka o prijavljenim poslovnim prostorima i poslovnim prostorijama obveznika fiskalizacije utvrđeno je da je u određenim prijavama, uočen niz nedostataka i nedoslednosti kod unosa podataka propisanih Pravilnikom o vrsti i načinu dostavljanja podataka o poslovnom prostoru i poslovnim prostorijama, kao i o načinu generisanja oznake poslovnog prostora ("Sl. glasnik RS", br. 31/2021 i 93/2021 - dalje: Pravilnik).

S tim u vezi, a u skladu sa pomenutim Pravilnikom, Poreska uprava ukazuje poreskim obveznicima na sledeće:

  • U nazivu poslovnog prostora i poslovne prostorije (polje 2.1) potrebno je uneti ISKLjUČIVO NAZIV prijavljenog maloprodajnog objekta u kome će biti instaliran elektronski fiskalni uređaj i nema potrebe ponavljati naziv, odnosno ime i prezime obveznika fiskalizacije, osim ako to nije i naziv poslovnog prostora i poslovne prostorije. Takođe se u ovo polje ne unosi adresa, tip objekta ili naziv delatnosti.

Podatak o nazivu poslovnog prostora i poslovne prostorije sastoji se od Jedinstvene oznake koju dodeljuje Poreska uprava i NAZIVA POSLOVNOG PROSTORA I POSLOVNE PROSTORIJE.

Podatak o NAZIVU poslovnog prostora i poslovne prostorije će biti upisan u bezbednosni element i ne može se samostalno menjati, bez promene bezbednosnog elementa.

Primer: Obveznik fiskalizacije Samostalna trgovinska radnja “Supermarket ABC”, preduzetnik Petar Petrović ima maloprodajni objekat pod nazivom Prodavnica Mirijevski Bulevar, na adresi Mirijevski Bulevar 152.

U tom slučaju u prijavi PGJO u polje 2.1 unosi: Prodavnica Mirijevski Bulevar. PIB i naziv obveznika fiskalizicije preuzimaju se iz Registra, dok se podaci o adresi i mestu poslovnog prostora i poslovne prostorije preuzimaju iz polja 2.3 do 2.9 navedene prijave.

Jedinstvena oznaka poslovnog prostora i poslovne prostorije će se upisati u bezbednosni element nakon dodele (u ovom primeru 10000001:) od strane Poreske uprave, u procesu personalizacije bezbednosnog elementa.

  • Kao podatak o tipu poslovnog prostora i poslovne prostorije (polje 2.2) potrebno je uneti jedan od tipova poslovnog prostora i poslovne prostorije propisanog članom 3. pomenutog Pravilnika, uz striktno poštovanje navedenih uslova. Tako na primer, nemoguće je za obveznika koji pruža stomatološke usluge prijaviti tip poslovnog prostora – AUTOMAT, odnosno samonaplatni uređaj ili DALjINSKA TRGOVINA za obveznika koji pruža usluge u građevinarstvu.

Poreska uprava napominje da se tip poslovnog objekta bira iz padajućeg menija i označava sa:

  1. FIKSNI – nepomični objekat;
  2. POKRETNI – na prenosivim prodajnim objektima (vozilo, autobus...);
  3. DALjINSKA TRGOVINA – trgovina putem interneta i
  4. AUTOMAT – isključivo samonaplatni uređaji (autoperionice, mašine za prodaju kafe, grickalica i benzinske pumpe bez posade...).
  • Za dodatne informacije o poslovnom prostoru i poslovnim prostorijama možete koristiti polje DODATNO.

Ukoliko ste postupili drugačije u odnosu na gore napisana pravila prilikom podnošenja prijave sa podacima za poslovni prostor i poslovne prostorije, potrebno je da obrišete poslovni prostor i poslovnu prostoriju koja je dobila jedinstvenu oznaku i da podnesete novu prijavu u kojoj ćete iskazati podatke na ispravan način.

Detalje oko načina brisanja poslovnog prostora i poslovne prostorije možete pronaći u Korisničkom uputstvu za dostavljanje podataka i generisanje jedinstvene oznake o poslovnom prostoru i poslovnim prostorijama elektronskim putem koje se nalazi na linku.

Poreska uprava napominje da je u polju 2.12 – Datum početka - omogućeno da datum početka korišćenja poslovnog prostora bude u budućnosti.

Izvor: Vebsajt Poreske uprave, 08.11.2021.
Naslov: Redakcija