Zastava Bosne i Hercegovine

VLADA RS: Utvrđen Predlog zakona o referendumu i narodnoj inicijativi. Doneta Uredba o obaveznoj proizvodnji i prometu hleba od brašna T-500


Vlada Republike Srbije usvojila je Predlog zakona o referendumu i narodnoj inicijativi, koji će građanima omogućiti da efikasno ostvaruju svoje Ustavom zagarantovano pravo na učešće u vršenju vlasti putem narodne inicijative i referenduma.

Novim zakonom se otklanjaju nedostaci niza rešenja iz važećeg zakona, zbog kojih su građani institute referenduma i narodne inicijative u praksi retko koristili.

Usled činjenice da je trenutno važeći zakon donet još 1994. godine, novi predlog zakona sadrži i brojna usklađivanja sa Ustavom, pre svega na planu ukidanja obaveznog cenzusa za izlazak potrebnog broja glasača kao uslova za uspeh referenduma, kao i u svrhu uređivanja svih vrsta referenduma predviđenih Ustavom.

Rešenja predviđena Predlogom zakona zasnivaju se na preporukama Saveta Evrope iz “Revidiranog kodeksa dobre prakse u oblasti referenduma” iz oktobra 2020. godine.

Vlada Srbije donela je Uredbu o obaveznoj proizvodnji i prometu hleba od brašna T-500, čime je maloprodajna cena hleba od brašna tog tipa ograničena na maksimalnih 46 dinara u narednih šest meseci sa mogućnostima produženja.

Učešće ove vrste hleba u strukturi nabavke svih vrsta hleba svakog trgovca treba da bude najmanje 30 odsto kako bi se onemogućilo izbegavanje primene ove uredbe.

Izvor: Vebsajt Vlade, 09.11.2021.
Naslov: Redakcija