Zastava Bosne i Hercegovine

ZAKON O DRŽAVNIM I DRUGIM PRAZNICIMA U REPUBLICI SRBIJI: Povodom Dana primirja u Prvom svetskom ratu, neradni dan za sve zaposlene u Srbiji je sreda, 11. novembar 2020. godine


Članom 1a stav 1. Zakona o državnim i drugim praznicima u Republici Srbiji ("Sl. glasnik RS", br. 43/2001, 101/2007 i 92/2011 - dalje: Zakon) propisano je da je jedan od državnih praznika Dan primirja u Prvom svetskom ratu, koji se, prema stavu 2. istog člana, praznuje 11. novembra.

U skladu sa članom 3. stav 1 Zakona, državni praznik Dan primirja u Prvom svetskom ratu - 11. novembar je neradan dan za sve zaposlene u Srbiji.

Prema članu 3. stavovi 2. i 3. ovog Zakona propisano je da:

- državni i drugi organi, privredna društva i drugi oblici organizovanja za obavljanje delatnosti ili usluga dužni su da, u skladu sa zakonom i propisima donesenim na osnovu zakona, obezbede neprekidno obavljanje delatnosti, odnosno usluga i u dane državnih praznika koji se praznuju u Republici Srbiji ako bi zbog prekida obavljanja delatnosti, odnosno usluga nastale štetne posledice za građane i državu;

- privredna društva i drugi oblici organizovanja za obavljanje delatnosti ili usluga čija priroda delatnosti, odnosno tehnologija procesa rada zahteva neprekidan rad, mogu da rade i u dane državnih praznika koji se praznuju u Republici Srblji.

Zaposleni koji odsustvuje na dan praznika, za koji je Zakonom utvrđeno da je neradan dan, ima pravo na naknadu zarade u skladu sa zakonom, opštim aktom i ugovorom o radu.

Izvor: Redakcija, 09.11.2020.