Zastava Bosne i Hercegovine

ZAVRŠEN PROJEKT "OBEZBEĐIVANJE TRANSPARENTNOSTI U PRAVNOM SISTEMU I POVERENJA GRAĐANA U SUDOVE U REPUBLICI SRBIJI"


U okviru projekta Obezbeđivanje transparentnosti u pravnom sistemu i poverenja građana u sudove u Republici Srbiji, koji je organizacija Partneri Srbija sprovela u periodu od februara do oktobra 2020. godine, a koji je podržao USAID Projekat vladavine prava, u proteklim mesecima ispitivali smo u kojoj meri osnovni i viši sudovi u Srbiji objavljuju na svojim sajtovima informacije od značaja za građane kao i na koji način postupaju po zahtevima za slobodan pristup informacijama od javnog značaja.

Cilja sprovedenog istraživanja bio je identifikacija i procena postojećeg nivoa transparentnosti u radu sudova te davanje preporuka za unapređenje proaktivne i reaktivne transparentnosti u radu sudova, odnosno jačanje svesti tražilaca informacija o mogućnostima i ograničenjima koje ovaj okvir u Srbiji trenutno postavlja.

U istraživanju je učestvovalo 30 sudova (20 osnovnih i 10 viših), a pored pretrage sajtova sudova i slanja zahteva za slobodan pristup informacijama od javnog značaja, istraživački tim organizovao je i konsultativne sastanke sa predstavnicima sudova iz uzorka, kako i predstavnicima medija, advokature, udruženja građana, u cilju prikupljanja svih informacija relevantnih za temu i davanje doprinosa predmetnoj Analizi.

Na konsultativnim sastancima koji su organizovani tokom avgusta 2020. godine, preko 30 učesnika imalo je priliku za razmenu mišljenja i prakse koju sudovi u Srbiji imaju po pitanju reaktivni i proaktivne transparentnosti u svom radu.

U okviru projekta izrađene su preporuke za Visoki savet sudstva i Ministarstvo pravde. Preporuke su izrađene u formi predloga praktične politike uzimajući u obzir nadležnosti ove dve institucije u domenu transparentnosti rada sudova u Republici Srbiji. Preporuke su upućene u avgustu i septembru 2020. godine, a Visoki savet sudstva u svom odgovoru saglasio se sa svim predloženim.

Navedene preporuke čine deo finalne verzije Analize primene standarda transparentnosti u sudovima u Republici Srbiji. Pored Analize, u okviru projekta izrađen je i Vodič sa smernicama za tražioce informacija od javnog značaja pred sudovima, kako bi se svim tražiocima pružile osnovne smernice pomoću kojih će lakše doći do informacija koje su im potrebne. 

Projekat je završen finalnom konferencijom pod nazivom Primena standarda transparentnosti u sudovima u Republici Srbiji, na kojoj je preko 60 predsednika i sekretara osnovnih i viših sudova, predstavnika međunarodnih institucija i organizacija, ambasada, advokature i civilnog sektora, imalo priliku da čuje glavne nalaze istraživanja i učestvuje u diskusiji koja je za cilj imala razmenu iskustava u cilju poboljšanja rada sudova u ovoj oblasti. 

Izvor: Vebsajt Partneri Srbija, 30.10.2020.
Naslov: Redakcija