Zastava Bosne i Hercegovine

ZAKON O FISKALIZACIJI: Izmenama Zakona rok za promenu fiskalnih kasa biće pomeren do 30. aprila 2022. godine


Sada imamo i novi rok u kome gotovo svi privrednici moraju da se prilagode novim pravilima fiskalizacije. Za zamenu starih fiskalnih uređaja sada je planiran novi prelazni rok koji počinje 1. novembra ove godine i traje do 30. aprila naredne godine. To će biti utvrđeno i zakonskim izmenama koje su planirane za sledeću nedelju, najavio je ministar finansija Siniša Mali.

Ključ je da će nove fiskalne uređaje morati da imaju gotovo svi privrednici, i mali i veliki, izuzev taksista, advokata, te prodavaca na pijacama koji prodaju robu iz sopstvene proizvodnje, kao i onlajn prodavci.

Važno je i da novi model ne nosi nove troškove za poreske obveznike.

9 najčešćih pitanja i odgovora o fisklaizaciji:

Kad je krajnji rok za prelazak na novi model?

Tranzicioni period počeće 1. novembra 2021. godine. Od tada će poreski obveznici moći postepeno da prelaze na novi model fiskalizacije. Ukoliko jedan prodajni objekat uđe u tranzicioni period, obaveza je da svi fiskalni uređaji u tom objektu budu u istom statusu.

Rok za potpuni prelazak na novi model fiskalizacije će biti produžen tako da će obveznici fiskalizacije biti u obavezi da u potpunosti pređu na novi model do 30. aprila 2022. godine.

Kako se prijavljujem?

Od 1. oktobra 2021. putem portala Poreske uprave ePorezi privrednici su dužni da popune prijavu svojih poslovnih jedinica/prodajnih objekata. Nakon toga elektronski će dobiti i uputstvo za uvođenje u fiskalizaciju.

Direktno sa portala ePorezi se prijavljuje na Servis za poreske obveznike (eFiskalizacija) gde može da zatraži izradu bezbednosnih elemenata za određeni PIB i poslovni prostor koji je prethodno prijavio.

Važno je da obveznik naruči bezbednosni element kada je spreman za efiskalizaciju, odnosno kada zna koji fiskalni uređaj će koristiti.

Bezbednosni elementi u vidu kartice se zatim mogu podići u nadležnoj filijali Poreske uprave, a ako su u vidu fajla onda se šalju u poresko sanduče. Nakon što obveznik preuzme bezbednosni element, ubacuje ga u uređaj i vrši se automatsko povezivanje sa Poreskom upravom, čime završava proces efiskalizacije.

Da li ću imati troškove?

Ne. Država će putem subvencija pokriti obveznicima fiskalizacije sve realne troškove prelaska na novi model. Poreski obveznici će direktno dobijati novčana sredstva potrebna za prelazak na novi model fiskalizacije.

Da li je moguće "prevariti" sistem?

Teško. Poreski algoritam napravljen je tako da automatski reaguje na rizične privrednike.Ukoliko, recimo, neko prijavi dve transakcije pa onda neku preskoči i zabeleži petu, to je poreznicima odmah "signal za uzbunu". Takođe ukoliko prestanete da izdajete račune u noćnom klubu posle 1 sat i to je "signal za uzbunu".

Šta sa starom fiskalnom kasom?

Defiskalizacija starih fiskalnih uređaja neće biti neophodna, već će biti automatski izvršena povezivanjem novih fiskalnih uređaja sa serverom u Poreskoj upravi i stavljanje starih uređaja van funkcije. Stari uređaj vam više nije potreban.

Šta znači novi model fiskalizacije?

Staru fiskalnu kasu praktično će zameniti računar, tablet ili mobilni telefon. Ovi uređaju će biti povezani sa Poreskom upravom što će poreznicima omogućiti da u svakom trenutku prate promet bilo frizera, pekara, kafića ili velikog trgovinskog lanca. I to zahvaljujući softveru čije troškove će subvencionisati država sa ukupno 6 milijardi dinara.

Pored mobilnog telefona ili nekog od pomenutih uređaja, jedini trošak za poreskog obveznika biće štampač.

Ovakav sistem biće i ušteda za privrednike koji su do sada koristili fiskalne kase jer više neće morati da imaju papir za fiskalnu kasu, godišnje servise i neophodne sertifikate.

Koji fiskalni uređaj da izaberem?

Na raspolaganju će biti širok dijapazon mogućih uređaja. U skladu sa svojim poslovnim potrebama, poreski obveznik se može opredeliti kako za hardverski fiskalni uređaj - kasu, tablet, mobilni telefon, tako i za kombinaciju hardverskih i softverskih komponenti uređaja.

Poreski obveznici sa malom frekvencijom izdavanja fiskalnih računa po danu, se mogu na primer opredeliti za rešenje koje podrazumeva tablet, na kome treba instalirati softver za kasu, lokalni procesor fiskalnih računa, kao i bezbednosni element. Potreban je i običan ili termalni štampač.

Moguće je koristiti postojeći, ali nadograđen fiskalni uređaj, ukoliko je kao takav dobio odobrenje Poreske uprave. Na takav uređaj je neophodno instalirati novi hardverski ili softverski lokalni procesor fiskalnih računa, kao i bezbednosni element u vidu kartice ili fajla.

Ukoliko obveznik nabavi potpuno novi uređaj, u kome se već nalazi softverski ili hardverski procesor i integrisani štampač, onda mu je neophodan još samo bezbednosni element.

Takođe, poreski obveznik može da koristi potpuno običan ili termalni štampač. Važno je da ima mogućnost da štampa račun sa QR kodom.

Da li mogu da izdajem račune i prilikom prekida interneta?

Da, račune je moguće izdavati i kada postoji prekid internet veze, što je i zakonska obaveza. U skladu sa zakonom, izuzev u slučaju onlajn prodaje, poreski obveznici su u obavezi da imaju najmanje jedan lokalni procesor fiskalnih računa po prodajnom objektu. On će beležiti i elektronski potpisivati sve obavljene transakcije do momenta ponovnog

Koji su benefiti novog modela fiskalizacije?

Novi model fiskalizacije će rezultirati smanjenju operativnih troškova poreskih obveznika, ukinuće nepotrebno administriranje, i samim tim stvoriti bolji poslovni ambijent.

Troškovi će biti smanjeni u delu izdataka za GPRS prenos podataka dnevnog izveštaja, a takođe i za štampanje kontrolnih traka za fiskalne račune, čuvanje kontrolnih traka, obavezni godišnji servis fiskalnih uređaja, postupak fiskalizacije/defiskalizacije fiskalnih uređaja, itd.

Takođe, novi model fiskalizacije doprineće smanjenju sive ekonomije i smanjiće mogućnost zloupotrebe, što znači više novca u budžetu za izgradnju auto-puteva, bolnica, škola, vrtića.

Izvor: Vebsajt Blic, 09.09.2021.
Naslov: Redakcija