Zastava Bosne i Hercegovine

ZAKON O POREZIMA NA IMOVINU: Nakon smrti poreskog obveznika, držalac ili naslednik nepokretnosti ima obavezu da u roku od 30 dana prijavi porez na imovinu na svoje ime. I kada nije završen ostavinski postupak, držalac nepokretnosti ima obavezu da podnese poresku prijavu na svoje ime, što se može regulisati u nadležnom opštinskom odeljenju


Čekali su ga duže nego ikada, a kada je konačno stigao, mnoge je zabrinuo. Obračun poreza na imovinu za ovu godinu u znatnom broju gradova i opština Srbije stigao je tek nedavno, pošto je istekao rok za uplatu i njegove treće rate.

U glavnom gradu, iako se poreska stopa nije menjala, a ni osnovica zvanično nije značajno veća, pojedini vlasnici nekretnina dobili su i duplirane obaveze.

Lokalni poreznici nisu svuda bili nemilosrdni. U Vranju tako tvrde da se ova obaveza iz godine u godinu čak i - smanjuje. U Novom Sadu obračun ne ide u "rikverc", ali za porez ove godine izdavaju tek koju stotinu dinara više. I na području grada Valjeva, građani će ove godine porez na imovinu plaćati maksimalno oko 90 dinara više nego lane. Iako su tržišne cene kod svih nepokretnosti više za oko jedan procenat, doći će do smanjenja poreza na imovinu od 0,01, do 1,25 odsto - najviše do 100 dinara na godišnjem nivou.

Beograđani uljuljkani najavama nadležnih da poreska rešenja neće biti značajno veća ove godine, nisu očekivali da će u četvrtoj rati morati mnogo da doplaćuju. U Sekretarijatu za javne prihode Beograda tvrde da se glavni parametri obračuna nisu značajno promenili.

- Stope poreza na imovinu nisu menjane - ističu u Sekretarijatu. - Prema Zakonu o porezima na imovinu ("Sl. glasnik RS", br. 26/2001, "Sl. list SRJ", br. 42/2002 - odluka SUS i "Sl. glasnik RS", br. 80/2002, 80/2002 - dr. zakon, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011, 57/2012 - odluka US, 47/2013, 68/2014 - dr. zakon, 95/2018, 99/2018 - odluka US i 86/2019 - dalje: Zakon), prosečne cene odgovarajućih vrsta nepokretnosti po zonama se utvrđuju na osnovu cena nepokretnosti ostvarenih u prometu, u periodu januar-septembar prethodne godine. Na teritoriji grada Beograda prosečne cene su uglavnom povećane, ili smanjene oko jedan do dva odsto. Značajnije povećanje prosečne cene od 12,41 odsto imaju samo garaže u "ekstrazoni" poslovanja.

I pored ovih uveravanja, konačni iznosi na rešenjima sugrađana govore drugačije. Tako porodica Đorđević iz Beograda, za stan od 55 kvadrata na Starom gradu, ove godine mora da plati porez od 25.383 dinara. 2019. godine. je ista nekretnina oporezovana sa 18.053 dinara. Za ovu nekretninu 2011. godine plaćali su svega - 2.975 dinara.

- Mi u ovom stanu ne stanujemo. U njemu žive naše ćerke i zato smo izjednačeni sa onima koji izdaju nekretnine - objašnjavaju Đorđevići. - U Opštini su mi preporučili da stan prenesemo na njih, jer bi tada porez bio manji. Nama to jeste namera, ali i to košta prilično. U svakom slučaju, pokušali su da mi objasne otkud za trećinu veći porez. Kažu da ranije nisu naplatili kako treba, sada godinama nadoknađuju i da je ovo poslednja godina nadoknade.

Zakon je dao gradovima i opštinama mogućnost da više oporezuju nekretninu u kojoj vlasnik ne stanuje. Odnosno, za njih se ne odobrava uobičajeni popust. Problem je što činjenica da neko nije prijavljen u nekretnini čiji je vlasnik, ne znači uvek i da je izdaje i na njoj zarađuje. Ove godine, međutim, ima Beograđana kojima su poreznici baš sada počeli da naplaćuju veći iznos.

- Prema Zakonu, porez na imovinu se umanjuje za 50 odsto, a maksimalno 20.000 dinara za stanove i kuće u kojima stanuje poreski obveznik - objašnjavaju u Sekratrijatu za javne prihode. - Prema istom Zakonu, poreski obveznici su dužni da do 31. januara tekuće godine prijave promenu koja se desila u toku prethodne godine, a koja je od uticaja na visinu poreske obaveze. U svim slučajevima gde se službenim putem dođe do podataka o promeni elemenata za utvrđivanje poreza na imovinu, koje obveznik nije prijavio, prave se izmene.

Naizgled mala promena prosečne cene kvadrata, donela je priličnu promenu u poreskom zbiru. Prosečna vrednost nekretnina u jednoj zoni Novog Beograda, zahvaljujući luksuznoj novogradnji, ove godine porasla je sa oko 186.000 na 190.000 dinara po kvadratu. Iako je podloga za poresku osnovicu veća za "svega" oko dva odsto, poresko rešenje je "teže" za blizu 4.000 dinara. Umesto 23.407 dinara, ova porodica na ime poreza na imovinu treba da ove godine plati 26.995 dinara. Iako je zgrada "pregazila" četvrtu deceniju i daleko je od bilo kakvog luksuza.

Iznos zaduženja građana po osnovu poreza na imovinu, na području Grada Novog Sada, neznatno je uvećan u odnosu na prošlogodišnji "razrez" tako da, primera radi, vlasnik stana od 50 kvadratnih metara, starog deset godina, koji se nalazi u prvoj zoni stanovanja, treba da plati ukupno 9.721 dinar što je za 107 dinara više nego prošle godine.

Na adrese 25.000 stanovnika Vranja u junu su stigla poreska rešenja, kao i zaduženja za 240 pravnih poreskih obveznika. Do ovog trenutka gotovo 85 procenata od planirane naplate poreza na imovinu je završeno, što Vranjance svrstava u izuzetno redovne platiše.

- Prošle godine zabeležena je rekordna naplata poreza, koja prema dosadašnjoj realizaciji ove godine može biti i veća - kaže Nenad Tasić, načelnik Odeljenja za budžet i finansije u Gradskoj upravi. - Tome doprinose i beneficije koje je gradska uprava obezbedila građanima, ali i činjenica da tri godine unazad nije promenjena visina poreza.

Porez je čak i manji svake godine za 0,8 odsto.

Prema podacima Odeljenja za utvrđivanje, kontrolu i naplatu izvornih prihoda grada Valjeva, za prvih pet meseci, naplaćeno je 28 miliona dinara manje poreza na imovinu, naknada i taksa. Od toga, porez na imovinu građana manji je za oko šest, a pravnih lica oko 10,7 miliona dinara.

- Na nižu naplatu izvornih prihoda od gotovo 17 odsto, uticalo je vanredno stanje i epidemija korone, zbog čega je i podela poreskih rešenja kasnila - objašnjavaju u Poreskom odeljenju grada Valjeva.

U nezavidnoj situaciji našle su se i porodice u kojima je vlasnik stana preminuo. Pojedine opštinske administracije, iako nisu bile marljive da na vreme dostave poreska rešenja, bile su više nego savesne u ažuriranju podataka o preminulim vlasnicima nekretnina. Pošto ni oni više ne stanuju u svojim nekretninama, porodice su dobile udvostručene obaveze. Na Voždovcu su, tako, ukinuli popuste za stanove čiji su vlasnici preminuli zaključno sa mesecom julom! Ožalošćeni nemaju vremena za tugu, već moraju da žure da podnesu žalbu.

- Nakon smrti poreskog obveznika, držalac ili naslednik nepokretnosti ima obavezu da u roku od 30 dana prijavi porez na imovinu na svoje ime - pojašnjavaju u Sekretarijatu za javne prihode Beograda. - U slučajevima gde nije postupljeno po propisima, porez za ovu godinu može biti uvećan za 100 odsto. I kada nije završen ostavinski postupak, držalac nepokretnosti ima obavezu da podnese poresku prijavu na svoje ime, što se može regulisati u nadležnom opštinskom odeljenju.

Izvor: Vebsajt Novosti, 06.09.2020.
Naslov: Redakcija