Zastava Bosne i Hercegovine

ZAKON O POSREDOVANJU U REŠAVANJU SPOROVA: Za medijaciju se najviše odlučuju firme iz tekstilne i metalske industrije, poljoprivrede i trgovine, a najčešći sporovi su u oblasti prometa robe i usluga, dužničko-poverilačkih i imovinskih odnosa. Većina slučajeva se rešava već nakon jednog do dva sastanka sa medijatorom, iako je rok za rešenje spora do 60 dana, a osim brzine i finansijske uštede, najveća vrednost medijacije je što se saradnja i poverenje među stranama koje su imale spor nastavlja, što najčešće nije slučaj u sudskim postupcima


U Srbiji se, u proseku, uspešno okonča oko 40 odsto postupaka medijacije u finansijskom restrukturisanju, a ukupne restrukturirane obaveze iznose 40 miliona evra.

Kada se govori o drugim vrstama privredne medijacije, uštede za kompanije su milionske jer se ne izlažu sudskim troškovima. Privredna komora Srbije od 2011. vodi postupak medijacije među svojim članicama, a poverena joj je i uloga institucionalnog posrednika između korporativnog i bankarskog sektora. Još vrednija korist medijacije je očuvanje partnerstva firmi.

Medijacija, kako na globalnom nivou tako sve više i u našem okruženju, postaje prvi izbor kompanija u rešavanju spornih odnosa, jer daje šansu kompanijama da brže, jeftinije i efikasnije reše sporove, ostvare značajne finansijske uštede, sačuvaju poslovni ugled i reputaciju.

- Medijacija najširu primenu nalazi upravo u privredi - objašnjava Božana Jakšić iz Sekretarijata stalne arbitraže pri Privrednoj komori Srbije. - Strane u sporu, dve ili više firmi, uz pomoć medijatora, treće, neutralne i nepristrasne strane, nastoje da putem pregovaranja dođu do obostrano prihvatljivog rešenja. Praksa potvrđuje da kompanije, koje su sporove rešile medijacijom, najčešće ostaju u partnerskim odnosima i nastavljaju poslovnu saradnju. Ima primera čak i kada spor nije rešen u postupku medijacije, pregovori omogućavaju i pomažu stranama da u toku sudskog postupka efikasnije reše sporni odnos.

Iako ne može da zameni sudski proces, dugoročno posmatrano, medijacija može značajno da pomogne rasterećenju sudova i utiče na smanjenje sudskih predmeta.

- I naši susedi - Hrvatska, Rumunija i Grčka, slično kao i Srbija beleže određene pozitivne trendove u primeni medijacije, dok je Italija zemlja koja se ističe kao primer dobre prakse, gde se oko 80 odsto privrednih sporova rešava na ovaj način - dodaje Božana Jakšić. - Ova država izgradila je veoma efikasan sistem za sprovođenje medijacije i stalno ga unapređuje, a uvođenje "obaveznog informativnog sastanka sa medijatorom" pre pokretanja sudskog postupka, ima rezultat da se u Italiji godišnje sprovede i do 200.000 medijacija.

Privredna komora Srbije bavi se organizovanjem postupaka medijacije od 2011. godine kada je donet Zakon o sporazumnom finansijskom restrukturiranju privrednih društava ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011) kojim joj je poverena uloga institucionalnog posrednika između korporativnog i bankarskog sektora u procesu uspešnog okončavanja postupaka finansijskog restrukturiranja. Aktivnosti PKS usmerene su i na afirmisanje i promovisanje medijacije, edukaciju privrednika o prednostima ovog postupka.

- Organizovali smo više konferencija, okruglih stolova i interaktivnih radionica u celoj Srbiji sa ciljem da privrednike što bolje upoznamo sa prednostima postupka, da ih motivišemo i ohrabrimo na primenu medijacije u praksi - kaže Jakšić. - Postoji dobro uređen sistem za sprovođenje postupka medijacije koji uspešno funkcioniše. Formirali smo bazu stručnih, kompetentnih i dobro obučenih medijatora, koji se bave organizovanjem postupaka medijacije kako u sporazumnom finansijskom restrukturiranju, tako i u rešavanju svih drugih vrsta privrednih sporova. Tek poslednjih godina primetno je povećano interesovanje privrednika za ovaj način rešavanja sporova, pa se očekuje da će se u narednom periodu daleko više primenjivati u praksi.

Medijacija je u naš pravni sistem uvedena 2005. godine, a novim Zakonom o posredovanju u rešavanju sporova ("Sl. glasnik RS", br. 55/2014), koji se primenjuje od početka 2015. godine, ovaj sistem je dodatno unapređen čime je omogućeno da se čitav niz sporova može rešavati putem medijacije, uključujući i sporove u oblasti privrednih odnosa.

Za medijaciju najviše se odlučuju firme iz tekstilne i metalske industrije, poljoprivrede i trgovine, a najčešći sporovi su u oblasti prometa robe i usluga, dužničko-poverilačkih i imovinskih odnosa. Većina slučajeva se rešava već nakon jednog do dva sastanka sa medijatorom, iako je rok za rešenje spora do 60 dana, a osim brzine i finansijske uštede, najveća vrednost medijacije je što se saradnja i poverenje među stranama koje su imale spor nastavlja, što najčešće nije slučaj u sudskim postupcima.

Izvor: Vebsajt Novosti, V. N., 01.08.2020.
Naslov: Redakcija