Zastava Bosne i Hercegovine

KORIŠĆENJE E-USLUGA TOKOM PANDEMIJE KORONAVIRUSA


Većina građana Srbije tvrdi da pandemija virusa korona nije drastično promenila njihove navike korišćenja e-usluga u odnosu na stanje pre izbijanja pandemije, pokazuju rezultati istraživanja javnog mnjenja koje je Centar za evropske politike (CEP) sproveo od 15. do 30. maja.

"Većina onih koji su koristili e-usluge za vreme pandemije kažu da su ih koristili u istoj ili približnoj meri kao i pre izbijanja pandemije. Suprotno očekivanjima, rezultati pokazuju da zainteresovanost građana za korišćenje e-usluga nije rasla tokom pandemije ni u Srbiji, niti u susednim zemljama", kaže Milena Lazarević, programska direktorka CEP-a.

Rezultati istraživanja pokazuju i da je većina građana Srbije zadovoljna korišćenjem usluga i smerom u kojem se kreće digitalizacija javne uprave u Srbiji. Rezultati pokazuju da oko dve trećine građana smatra da je interakcija sa javnom upravom postala jednostavnija u prethodne dve godine, dok približno 70 odsto ispitanika izjavljuje da se smanjilo vreme neophodno za dobijanje javnih usluga.

"U odnosu na prethodno istraživanje, koje je sprovedeno krajem 2017. godine, pozitivnija je percepcija građana kada u vezi sa pružanjem i digitalizacijom javnih usluga", kaže Lazarević.

Više od 80 odsto ispitanika smatra da Vlada Srbije ide u pravcu digitalizacije administrativnih usluga, pokazuju rezultati istraživanja.

"Zaključujemo da građani Srbije vide pozitivan trend u domenu digitalizacije, jer više od 70 odsto preferira elektronske usluge u odnosu na to da pribavljaju dokumente fizički. Takođe, građani su svesni da su im dostupne elektronske usluge, i preko 80 procenata njih smatra da su one lake za korišćenje", navodi Lazarević.

Istraživanje je sprovedeno na reprezentativnom uzorku od 1.005 ispitanika, u okviru regionalnog projekta "Osnaživanje civilnog društva Zapadnog Balkana za reformisanu javnu upravu (WeBER2.0)" koji finansijski podržava Evropska unija. U projektu učestvuju i organizacije iz Bosne i Hercegovine, Albanije, Crne Gore, Kosova* i Severne Makedonije, gde su takođe sprovedena ovakva istraživanja.

Rezultati iz drugih zemalja regiona su slični onima u Srbiji – i u ostalim zemljama je u proseku dve trećine građana zadovoljno javnim uslugama i digitalizacijom. Izuzetak je Bosna i Hercegovina, gde samo jedna trećina ispitanika ima pozitivan stav o javnim uslugama, a manje od polovine primećuje trend ka njihovoj digitalizaciji.

U pogledu mogućnosti za davanje povratnih informacija na kvalitet korišćenja javnih usluga, rezultati istraživanja pokazuju da je Srbija u grupi zemalja u kojoj gotovo dve trećine građana smatra da imaju tu mogućnost, dok, s druge strane, u Albaniji i Bosni i Hercegovini to smatra manje od trećine građana.

"Što se tiče istraživanja u Srbiji, ovo predstavlja značajan rast, jer je u 2017. tek jedna trećina građana koji koriste javne usluge izjavilo da imaju mogućnost da daju povratnu informaciju na kvalitet ovih usluga", kaže Lazarević.

Izvor: Vebsajt Blic, 08.09.2020.
Naslov: Redakcija