Zastava Bosne i Hercegovine

UREDBA O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O PROGRAMU PODSTICANJA ZAPOŠLJAVANJA MLADIH "MOJA PRVA PLATA": Predviđen nastavak programa. Korisnicima sa srednjim obrazovanjem obezbediće se mesečna novčana naknada u iznosu od 22.000 dinara, a korisnicima sa visokim obrazovanjem u iznosu od 26.000 dinara


Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja saopštilo je da je Vlada Republike Srbije donela Uredbu o izmenama i dopunama Uredbe o programu podsticanja zapošljavanja mladih "Moja prva plata" ("Sl. glasnik RS", br. 79/2021), prema kojoj će taj program biti nastavljen.

Uredbom se nastavlja uspešna realizacija Programa podsticanja zapošljavanja mladih "Moja prva ˮ i u 2021. godini, kao vid dodatne podrške procesu integracije nezaposlenih mladih na tržište rada.

U program će biti uključeno 10.000 mladih sa srednjim i visokim obrazovanjem do navršenih 30 godina života, bez radnog iskustva, a koji se nalaze na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje.

Uredbom je utvrđen uvećan iznos sredstava za korisnike novog ciklusa programa, tako da će se korisnicima sa srednjim obrazovanjem obezbediti mesečna novčana naknada u iznosu od 22.000 dinara, a korisnicima sa visokim obrazovanjem u iznosu od 26.000 dinara.

Uredba je usvojena na predlog Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

Programom "Moja prva plata" je u 2020. godini bilo obuhvaćeno 8.224 lica, navodi se u saopštenju.

Izvor: Vebsajt Vlade, 05.08.2021.
Naslov: Redakcija