Zastava Bosne i Hercegovine

ZAKON O RADU: U porastu broj oglasa za rad od kuće


Rad od kuće do skoro je bio "rezervisan" samo za određene striktno profilisane stručnjake, ali vreme pandemije koronavirusa uticalo je na veliki broj poslodavaca i kompanija da se odluče na to da svojim zaposlenima ponude i ovu mogućnost i način rada.

U Nacionalnoj službi za zapošljavanje (NSZ) i sajtu Infostud kažu da su u porastu oglasi za posao koji imaju mogućnost rada od kuće, i da je značajan broj poslodavaca svoje poslove organizovao tako posebno, kompanije iz IT sektora.

Prema istraživanju koje je Infostud sproveo krajem maja o uticaju pandemije na tržište rada, došlo se do podatka da kao pozitivne strane poslovanja po izlasku iz vanrednog stanja 40 odsto kompanija vidi da je rad od kuće izvodljiv i koristan za dobar deo preduzeća, a 23 odsto je istaklo da je ozbiljnije ušlo u digitalizaciju svojih procesa. Takođe, čak 60 odsto kompanija omogućilo je bar delu svojih zaposlenih da radi od kuće, a isti toliki procenat ne vidi pad u produktivnosti usled toga.

Nešto više od 30 odsto kompanija reklo je da planira da omogući svojim zaposlenima da rade od kuce i nakon završetka opasnosti od epidemije, dok skoro 40 procenata ističe da će se vratiti normalnim poslovnim procesima i radu iz kancelarije.

Kada je reč o oblastima koje najviše oglašavaju poslove koje je moguće raditi i od kuće u pitanju su pretežno IT kompanije, potom centri za podršku korisnicima, a sa druge strane tu su i oglasi za nastavu za strane jezike.

Na sajtu poslovi.infostud.com poslednjih meseci takvih oglasa je sve više, navode u Infostudu .

Na sajtu Infostud kažu da je imajući u vidu trendove na njihovom sajtu, tržište rada polako vraća u normalu, što se može videti po broju oglasa za posao. Na tom sajtu sada imaju više od 2.000 aktivnih oglasa.

Taj broj je po izlasku iz vanrednog stanja dostizao i 3.500 ali treba imati u vidu da je sada letnji period i da su u toku godišnji odmori i da su procesi selekcije i regrutacije odloženi za septembar, ističu.

Tokom juna su, kažu, zabeležili rekordan broj konkurisanja na oglase za posao.

Oblasti kao što su turizam i ugostiteljstvo su najviše bili pogođeni tokom ovog perioda, a sezonski poslovi koji se odnose na ugostiteljstvo i rad u inostranstvu na primorju ove godine ne postoje i što je u mnogome doprinelo padu broja poslovnih mogućnosti.

Što se tiče stanja na tržištu rada najveća ponuda, ali i najveća potražnja vlada u oblasti trgovine, odnosno prodaje.

Što se tiče rada od kuće u Nacionalnoj službi za zapošljavanje navode da poslodavci u obrascu, koji podnose toj službi nisu u obavezi da navedu da li se rad obavlja od kuće ili u prostorijama poslodavca.

"U svakom slučaju, imajući u vidu aktuelnu krizu izazvanu virusom Korona, u kontinuiranoj komunikaciji sa poslodavcima, odnosno kompanijama uočavamo da je znatan broj svoje poslove organizovao kao rad od kuće, posebno, kompanije iz IT sektora", kažu u NSZ za Tanjug.

U skladu sa Zakonom o radu ("Sl. glasnik RS", br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - odluka US, 113/2017 i 95/2018 - autentično tumačenje), propisano je da radni odnos može da se zasnuje za obavljanje poslova van prostorija poslodavca, koji obuhvata i rad od kuće.

Elementi ugovora o radu propisani su ovim zakonom i po tom osnovu osnovna zarada zaposlenog ne može biti utvrđena u manjem iznosu od osnovne zarade zaposlenog koji radi na istim poslovima u prostorijama poslodavca.

Kandidat za zaposlenje sa poslodavcem dogovara i ostale modalitete i uslove rada, u smislu toga da li se posao odnosi na rad od kuce ili na rad u prostorijama poslodavca, a koji ce potencijalno biti regulisani ugovorom o radu ili ostalim internim aktima poslodavca, objašnjavaju u NSZ.

Izvor: RTV, 08.08.2020.
Naslov: Redakcija