Zastava Bosne i Hercegovine

MEĐUNARODNI MONETARNI FOND: Uspešan završetak trećeg razmatranja ekonomskog programa Srbije


Odbor izvršnih direktora Međunarodnog monetarnog fonda doneo je odluku o uspešnom završetku trećeg (pretposlednjeg) razmatranja rezultata ekonomskog programa Republike Srbije, koji je podržan stendbaj aranžmanom.

Međunarodni monetarni fond je pohvalio postignute rezultate u okviru sprovođenja programa. Rast ubrzava, inflacija pada, deficit tekućeg računa platnog bilansa se smanjuje, rezerve su na rekordnom nivou, a učešće javnog duga u bruto domaćem proizvodu se smanjuje. Ispunjeni su svi kvantitativni kriterijumi izvršenja i indikativni ciljevi, a nastavljen je i napredak u sprovođenju plana strukturnih reformi.

“Odluka Međunarodnog monetarnog fonda dodatna je potvrda dobrih politika koje u Srbiji donosimo i sprovodimo. Ne mislim samo na ekonomsku politiku, već na ukupne politike, kao i odnose koje gradimo sa svetom, čiji smo deo. Delujući proaktivno i koordinisano i u periodu izraženih globalnih izazova, kreirali smo brojne zaštitne mehanizme, koji su preduslov za brze reakcije, što i Međunarodni monetarni fond pozdravlja”, ističe guverner Jorgovanka Tabaković.

I ovoga puta odluka je doneta bez održavanja formalnog sastanka Odbora, što je moguće samo ako se proceni da zemlja ima dobre makroekonomske rezultate, kao rezultat dobre ekonomske politike. “Takva praksa Međunarodnog monetarnog fonda u skladu je s njihovim ocenama da je Srbija odličan primer zemlje koja ima kontinuiran snažan napredak i koja je rezultatima zaradila poverenje”, rekla je guverner Jorgovanka Tabaković.

Uz pozitivne ocene, Međunarodni monetarni fond još jednom potvrđuje da Republika Srbija uspešno implementira dogovoreni ekonomski program, uz realizaciju koja je bolja od plana i odlične projekcije za naredni period:

 • Rast ekonomske aktivnosti je ubrzan, a tržište rada je jako, uz nezaposlenost na najnižem nivou i dalji rast realnih zarada;
 • Ove godine projektuje se rast od oko 4%, a sledeće godine i njegovo dodatno ubrzanje na preko 4%;
 • Inflacija je na snažnoj silaznoj putanji, a u ciljane okvire se vratila u maju. Procena je da će prosečna inflacija u 2025. i 2026. godini biti na nivou od 3%, odnosno na centralnoj vrednosti cilja Narodne banke Srbije;
 • Devizne rezerve su na rekordnom nivou;
 • Bankarski sektor je zdrav;
 • Deficit tekućeg računa platnog bilansa znatno je smanjen u 2023. godini;
 • Učešće javnog duga u bruto domaćem proizvodu dodatno je smanjeno. Uprkos ambicioznim investicionim projektima u okviru razvojnog plana “Skok u budućnost – Srbija Ekspo 2027”, njegovo učešće zadržaće opadajuću putanju.

“Ako sudimo na osnovu rezultata – a rezultati bi morali da budu ključno merilo, sve naše zakonom definisane ciljeve smo ispunili:

 • Inflacija je prošle godine prepolovljena, a u maju ove godine ušla je u granice našeg ciljanog koridora, koji iznosi 3 ± 1,5%;
 • Devizne rezerve smo prošle godine i dodatno povećali, za 5,5 milijardi evra, a u toku ove godine su i dodatno povećane, za preko 11%;
 • Dinar je prošle godine ojačao prema evru za 0,1%, a za toliko je ojačao i ove godine, ostajući jedan od ključnih stubova potrošačkog i investicionog poverenja za naše građane i našu privredu;
 • Dinarska štednja je prošle godine povećana za oko 45%, a za dodatnih više od 16% u dosadašnjem delu godine, na 161 milijardu dinara;
 • Očuvana je i stabilnost finansijskog sektora i kvalitet njihove aktive, uz pokazatelj problematičnih kredita od oko 3%;
 • U 2023. imali smo i najniži deficit tekućeg računa platnog bilansa do sada, na nivou od 2,6% bruto domaćeg proizvoda, uz rast izvoza i robe i usluga od čak 8%, i to uprkos slabijoj eksternoj tražnji;
 • Ostvaren je i novi rekord u prilivu stranih direktnih investicija od 4,5 milijardi evra, najviše u razmenljive sektore, i sada većina investicija iz prethodnih godina doprinosi našem izvozu;
 • U takvim uslovima, privreda Srbije iz godine u godinu popravlja finansijski rezultat i 2023. godine beleži rekordan neto dobitak od 972 milijarde dinara, koji je široko rasprostranjen po privrednim delatnostima.

I ocena Međunarodnog monetarnog fonda da Srbija beleži odlične rezultate i činjenica da smo na pola koraka do investicionog rejtinga, koji odavno zaslužujemo, potvrđuju ispravnost politika koje vodimo u Srbiji. Sve zavisi od nas samih, a mi smo u Srbiji pokazali da smo spremni da, bez izgovora, donosimo mere koje će omogućiti rast zaposlenosti i očuvanje realnih zarada i u najtežim uslovima”, zaključuje guverner Jorgovanka Tabaković.

Pozitivna ocena Odbora izvršnih direktora Međunarodnog monetarnog fonda o ostvarenim rezultatima u okviru programa omogućila je povlačenje sredstava u iznosu od oko 400 miliona evra (316,46 miliona specijalnih prava vučenja), pored sredstava koja su postala dostupna po okončanju drugog razmatranja (316,53 miliona specijalnih prava vučenja), a koja nisu povučena. S obzirom na akumuliranje znatnog iznosa rezervi, kreiranje fiskalnog prostora i održivo finansiranje platnog bilansa, aranžman će nastaviti da se tretira kao aranžman iz predostrožnosti (tj. bez namere da se sredstva koriste osim u slučaju platnobilansnih potreba zemlje). Takav tretman započet je prilikom prethodne, druge revizije programa, što je bilo jednu reviziju ranije nego što se očekivalo prilikom odobrenja aranžmana.

(Odbor izvršnih direktora Međunarodnog monetarnog fonda odobrio je Republici Srbiji 19. decembra 2022. stendbaj aranžman u iznosu od oko 2,4 milijarde evra – 1,89 milijardi specijalnih prava vučenja, odnosno 290% kvote naše zemlje u Međunarodnom monetarnom fondu, u trajanju od 24 meseca. Aktuelni stendbaj aranžman predstavlja podršku za dalje sprovođenje strukturnih reformi, s fokusom na sektor energetike. Dogovoreni ekonomski program ima za cilj očuvanje makroekonomske i finansijske stabilnosti, jačanje otpornosti privrede na energetsku krizu i podsticanje visokog, ekološkog, inkluzivnog i održivog rasta u srednjem roku sprovođenjem sveobuhvatnih strukturnih reformi.)


Izvor: Izvor: Vebsajt NBS, 08.07.2024.
Naslov: Redakcija