Zastava Bosne i Hercegovine

PREDLOG ZAKONA O ZADUŽIVANJU REPUBLIKE SRBIJE KOD BANKE POŠTANSKA ŠTEDIONICA AKCIONARSKO DRUŠTVO BEOGRAD ZA POTREBE FINANSIRANJA PROJEKTA IZGRADNJE URBANE INFRASTRUKTURE I NACIONALNOG STADIONA SA PRISTUPNIM SAOBRAĆAJNICAMA: Država planira da uzme kredit Poštanske štedionice od 42 milijarde dinara za Nacionalni stadion. Rok otplate 11 godina, sa grejs periodom od tri godine


Vlada Republike Srbije uputila je parlamentu Predlog zakona o zaduživanju Republike Srbije kod Banke Poštanska štedionica akcionarsko društvo Beograd za potrebe finansiranja Projekta Izgradnje urbane infrastrukture i nacionalnog stadiona sa pristupnim saobraćajnicama, koji predviđa da Banka Poštanska štedionica državi odobri kredit od 42 milijarde dinara.

Većinski vlasnik Banke Poštanske štedionice je država Srbija sa 78,55 odsto učešća u kapitalu te finansijske institucije, dok su među manjinskim akcionarima JP Pošta Srbije, Telekom Srbija, Republički PIO fond i Fond za razvoj.

Deo Predloga zakona je i Ugovor o dugoročnom investicionom kreditu, u čijoj preambuli stoji da su ugovorne strane saglasne da Banka Poštanska štedionica odobri kredit od 42 milijarde dinara za potrebe finansiranja investicionih ulaganja u Projekat izgradnje urbane infrastrukture i nacionalnog stadiona sa pristupnim saobraćajnicama, a na osnovu Ugovornog sporazuma Nacionalni fudbalski stadion LOT 2 potpisanog 30. septembra 2023. godine između finansijera – Srbije, investitora i naručioca – Ministarstva finansija i izvođača radova – kineske kompanije Power Construction Corporation of China Limited – Ogranak Beograd.

“Namena kredita je finansiranje investicionih ulaganja – Izgradnja Nacionalnog fudbalskog stadiona sa pratećim sadržajima na teritoriji gradske opštine Surčin u Beogradu. Ugovorne strane su saglasne da se isplata i otplata svih relevantnih iznosa, kao što su glavnica kredita, obračunata kamata, naknade i drugi iznosi definisani Ugovorom, vrši u dinarima”, stoji u Predlogu zakona.

Rok otplate kredita je 132 meseca odnosno 11 godina, uz grejs period od 36 meseci od stupanja na snagu Ugovora o dugoročnom kreditu, uz kamatu koja se izračunava po formuli 3M Belibor plus fiksna marža od 2,9 odsto.

Ugovor o dugoročnom kreditu sklopljen je, inače, 25. juna ove godine a potpisnici su ministar finansija Siniša Mali kao i predstavnici Banke Poštanske štedionice – predsednik Izvršnog odbora Bojan Kekić i članica IO Nataša Marković.

Kompanija Paragraf Lex ne preuzima odgovornost za tačnost i istinitost informacija prenetih iz spoljnih sadržaja odnosno drugih izvora, kao i za štetu koja eventualno iz toga, proistekne. Sve informacije objavljene u sekciji "Vesti" su namenjene u svrhu opšteg informisanja.


Izvor: Izvor: Vebsajt Biznis, 08.07.2024.
Naslov: Redakcija