Zastava Bosne i Hercegovine

UREDBA O USLOVIMA IZDAVANJA IZVODA IZ LISTA NEPOKRETNOSTI I LISTA VODA IZ GEODETSKOG KATASTARSKOG INFORMACIONOG SISTEMA, OD STRANE JAVNIH BELEŽNIKA I GEODETSKIH ORGANIZACIJA: Izvodi iz lista nepokretnosti, besplatno, kod notara


 

Izvode iz lista nepokretnosti građani Srbije mogu da dobiju u kancelarijama javnih beležnika, jer je stupila na snagu Uredba o uslovima izdavanja izvoda iz lista nepokretnosti i lista voda iz Geodetskog katastarskog informacionog sistema, od strane javnih beležnika i geodetskih organizacija ("Sl. glasnik RS", br. 91/2020) kojom je regulisano to pitanje. Zahvaljujući elektronskoj razmeni podataka notari će "na klik" moći zainteresovanima da izdaju ovaj izvod besplatno.

 

Izdavanje se naplaćuje samo kada je izvod nekome potreban za obavljanje poslova van notarske kancelarije, a i tada je naknada niža od dosadašnje. Vlasnici ubuduće neće morati dva puta da odlaze na šaltere katastra, kako bi prvo podneli zahtev, a zatim i podigli izvod, jer će sve završavati na jednom mestu, a notar će po službenoj dužnosti vršiti uvid u centralnu evidenciju katastra nepokretnosti.

 

Od početka rada Pravosudno-informacionog sistema, odnosno platforme za elektronsku razmenu podataka u pravosuđu, 2017. godine, Ministarstvo pravde povezalo je ukupno 21 bazu podataka iz 15 državnih i pravosudnih organa. Razmenjeno je više od 4,1 milion elektronskih upita, a ako se uračunaju i upiti između javnobeležničkih kancelarija i sudova ka Republičkom geodetskom zavodu (RGZ), razmenjeno ih je skoro četiri i po miliona i postignuta je ušteda od oko 1,1 milijarde dinara.

 

Povezani organi su oslobođeni razmene papirnih dopisa, ponovnog unošenja podataka u sopstvene informacione sisteme radi pretrage i čuvanja podataka, troškova kancelarijskog materijala...

 

Preko aplikacije "ProNep" notari mogu da zavode isprave koje solemnizuju i sačinjavaju tokom prometa nekretnina i poreskih prijava za imovinu, nasleđe, poklon i prenos apsolutnih prava. Zahvaljujući njoj beležnici mogu da vrše i provere koje građane štite od duplih prodaja stanova i kuća. Putem ovog sistema službama katastra elektronskim putem dostavljeno je više od pola miliona isprava. Kako procenjuju u Ministarstvu, građani su uštedeli dva miliona dana za posete šalterima raznih službi.

 

Od januara, zahvaljujući aplikaciji "Promet nepokretnosti", zainteresovani više ne moraju da posećuju službe katastara ni kako bi upisali svoje pravo na nepokretnosti koje su ostvarili u postupku pred sudom. Sudovi su elektronski dostavili katastru ukupno 11.500 isprava, uključujući ugovore.

 

Sa donošenjem Uredbe kasnilo se pune dve godine, jer RGZ nije Vladi na vreme predložio usvajanje ovog podzakonskog akta, pa notari nisu imali zakonski osnov da građanima pruže ovu uslugu. Kada je RGZ konačno predložio uredbu, Ministarstvo pravde je na nju najpre dalo negativno mišljenje, ali je na kraju postignut kompromis.

 

 

Izvor: Vebsajt Novosti, V. C. Spasojević, 06.07.2020.
Naslov: Redakcija