Zastava Bosne i Hercegovine

ZAKON O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU: Uskoro počinje elektronska prodaja imovine koja je zaplenjena u izvršnom postupku


Izdavanje lista nepokretnosti sada je moguće u svim javnobeležničkim kancelarijama širom Srbije, pošto je stupila na snagu Uredba o uslovima izdavanja izvoda iz lista nepokretnosti i lista voda iz Geodetskog katastarskog informacionog sistema, od strane javnih beležnika i geodetskih organizacija ("Sl. glasnik RS", br. 91/2020). Ali, ovo je samo jedna od elektronskih usluga koje je obezbedila država, u konkretnom slučaju Ministarstvo pravde, a koje će građanima olakšati život. Tokom leta očekuje se i početak rada platforme "e-aukcija", namenjene elektronskoj prodaji pokretnih i nepokretnih stvari koje su prinudno zaplenjene u izvršnom postupku.

Ovaj projekat je u završnoj fazi, a njime se omogućuje potpun elektronski proces objavljivanja javnih prodaja, licitiranje, zatvaranje prodaje i automatsko određivanje najpovoljnije ponude. Cilj digitalizacije postupka je povećavanje pravne sigurnosti, transparentniji i efikasniji postupak, i eliminisanje svih zloupotreba u javnim prodajama, a koje su se obavljale neposrednim kontaktom ponudilaca.

Ispostavilo se, naime, da je javna prodaja imovine u izvršnom postupku bila "najslabija karika" i da je godinama vladala praksa da uzak krug pravnih, odnosno fizičkih lica, budu jedini "uspešni ponudioci" na svim prodajama u zemlji.

Novom elektronskom platformom za javno nadmetanje potencijalnih interesenata, biće onemogućeno dogovaranje među učesnicima licitacije, čime će se postizati veći iznosi prilikom prodaje imovine, a time se istovremeno štite i interesi poverilaca. Platforma će imati napredne zaštitne mere, a identitet ponudilaca pre i tokom samih aukcija biće zaštićen, odnosno tajna. Tako će biti sprečene zloupotrebe kakve su u prethodnom sistemu uočene.

Što se tiče nove Uredbe kada je građanima potreban izvod iz katastra nepokretnosti radi prometa ili nekog drugog pravnog posla kod javnog beležnika, notar ga pribavlja elektronski po službenoj dužnosti, i tada je ovaj dokument besplatan.

Ukoliko građani ne zaključuju pravni posao kod notara, a žele da imaju izvod iz katastra u papirnom obliku, moći će da ga dobiju i u beležničkim i u geodetskim organizacijama. Cena lista kod beležnika iznosiće maksimalno 540 dinara, sa PDV-om.

Posle zaključenja ugovora o prometu nepokretnosti, beležnik odmah dostavlja dokumentaciju o nastaloj promeni katastarskoj službi, a Republički geodetski zavod donosi rešenje o uknjižbi koje dostavlja strankama na kućnu adresu. Javni beležnici nemaju ovlašćenje da vrše uknjiženje.

Izvor: Vebsajt Novosti, V. C. S., 07.07.2020.
Naslov: Redakcija