Zastava Bosne i Hercegovine

NARODNA BANKA SRBIJE: Referentna kamatna stopa zadržana na nepromenjenom nivou od 1,25%


Izvršni odbor Narodne banke Srbije odlučio je da referentnu kamatnu stopu zadrži na nivou od 1,25%.

Donoseći takvu odluku, Izvršni odbor je, pre svega, imao u vidu očekivane efekte već preduzetih mera monetarne politike radi ublažavanja negativnih efekata širenja virusa korona (COVID-19). Prethodna smanjenja referentne kamatne stope - na najniži nivo u režimu ciljanja inflacije, nastaviće da i u narednom periodu, u ambijentu visoke likvidnosti banaka, deluju na kretanja u finansijskom i realnom sektoru i doprinose očuvanju povoljnih uslova finansiranja privrede i građana i rastu njihovog raspoloživog dohotka. Takođe, Izvršni odbor je imao u vidu i očekivane efekte obimnog paketa fiskalnih mera (od oko 11% bruto domaćeg proizvoda), kojim je obezbeđena podrška privatnom sektoru kako bi se podstakao što brži oporavak naše privrede od efekata pandemije. Istovremeno, Izvršni odbor ističe da je Narodna banka Srbije spremna da reaguje u skladu sa eventualnim dodatnim efektima pandemije u domaćem i međunarodnom okruženju.

Izvršni odbor naglašava da je donošenje pomenutih podsticajnih mera bilo moguće u uslovima obezbeđene niske i stabilne inflacije. U skladu sa očekivanjima Narodne banke Srbije, inflacija je usporila od početka godine - na 0,7% međugodišnje u maju, najviše pod uticajem efekta visoke baze kod cena povrća iz prošle godine i nižih tekućih cena naftnih derivata usled znatnog pada svetske cene nafte. Prema oceni Izvršnog odbora, inflacija bi u ostatku godine trebalo da se kreće oko donje granice dozvoljenog odstupanja od cilja u uslovima niže agregatne tražnje, kao i nižih uvoznih cena. Postepeno približavanje inflacije centralnoj vrednosti cilja očekuje se u srednjem roku, čemu bi trebalo da doprinese oporavak tražnje, podstaknut merama monetarne i fiskalne politike.

Kretanja u međunarodnom okruženju i dalje karakteriše neizvesnost, pre svega u pogledu globalnog oporavka od efekata pandemije i dešavanja na međunarodnom finansijskom i robnom tržištu. Brojne centralne banke u svetu reagovale su u prethodnom periodu ublažavanjem svojih monetarnih politika, konvencionalnim i nekonvencionalnim merama, kako bi umanjile negativne efekte krize. Oporavak zone evra, s kojom Srbija ostvaruje najznačajnije trgovinske i finansijske veze, trebalo bi da bude podstaknut preduzetim merama Evropske centralne banke usmerenim na povećanje likvidnosti i pružanje podrške povoljnim uslovima finansiranja. Donoseći odluku o zadržavanju referentne kamatne stope na nepromenjenom nivou, Izvršni odbor je imao u vidu i neizvesnost na robnom tržištu, pre svega u pogledu kretanja svetskih cena primarnih proizvoda, posebno cene nafte, koja je bila prilično volatilna prethodnih meseci, uz naznake trenda rasta od maja.

Izvršni odbor je posebno istakao činjenicu da je Srbija ovu svetsku krizu dočekala u znatno povoljnijoj poziciji nego prethodne krize, što je omogućilo donošenje monetarnih i fiskalnih mera kojima će efekti krize na privredu Srbije biti znatno ublaženi. Gotovo je izvesno da su se najveći negativni efekti pandemije kod nas osetili u aprilu i da će u narednim mesecima uslediti oporavak podstaknut preduzetim merama, koje će voditi rastu bruto domaćeg proizvoda u 2021. godini od najmanje 6%. To potvrđuju i pokazatelji ekonomske i spoljnotrgovinske aktivnosti za maj, koji ukazuju na oporavak u odnosu na april, kao i vodeći pokazatelji ekonomskih očekivanja za jun, i za Srbiju i za zonu evra.

Izvršni odbor je istakao da će puna koordinacija mera monetarne i fiskalne politike biti nastavljena, što će omogućiti smanjenje eventualnih daljih negativnih uticaja iz međunarodnog okruženja. Narodna banka Srbije će i dalje pažljivo pratiti globalna kretanja i njihove uticaje na domaću ekonomiju i inflaciju, te blagovremeno reagovati kako bi očuvala postignutu cenovnu i finansijsku stabilnost i doprinela rastu naše privrede na održivim osnovama.

Naredna sednica Izvršnog odbora na kojoj će biti doneta odluka o referentnoj kamatnoj stopi održaće se 13. avgusta.

Izvor: Vebsajt Narodna banka Srbije, 09.07.2020.
Naslov: Redakcija